Werking

Transities naar nieuwe manieren van leren, werken en leven maken we samen. Transitie-experimenten vertalen hun radicaal nieuwe ideeën rond leren en werken naar de realiteit. Ze experimenteren en leren maar doen dat niet in vacuüm. Dat is ook zichtbaar in de aanpak die we voeren.

Leven, leren en werking in 2050 - Werking

Reflexieve monitor

De experimenten zijn druk met het opzetten van acties, het smeden van samenwerkingen om de transitievisie concreet te maken en deze tegelijkertijd te voeden met nieuwe inzichten. Omdat het risico bestaat dat je afwijkt van je initiële doel, namelijk bijdragen aan de transitie, staat aan de zijlijn van elk experiment  een reflexieve monitor. Deze biedt de nodige ‘reflectie’ over de vooruitgang richting nieuwe toekomst en maakt het leerproces over transities zichtbaar en bespreekbaar via een ‘dynamische leeragenda’ .

Werking Leren, leven en werken

Transitieteam

Een transitieteam biedt ondersteuning aan de experimenten. Het team zorgt dat de experimenten ook ván elkaar en mét elkaar kunnen leren. Daarnaast staat het team ook in voor de verbinding van de experimenten met andere innovatoren, experten, frisdenkers kantelaars en bruggenbouwers… en de bredere maatschappij. Het team maakt de synthese van wat de diverse experimenten leren en gebruikt dit om de transitievisie te laten evolueren.

Een belangrijk element in de aanpak is ook de verbinding met en tussen de departementen Werk en Onderwijs. De Vlaamse overheid wil hiermee een voorbeeld stellen en zelf de schotten doorbreken; tussen overheden enerzijds, en tussen de overheid en de innovatieve niches anderzijds.

Op deze manier leren alle betrokken actoren, vanuit ervaringen en binnenin een steeds ontwikkelend netwerk, hoe de kleinschalige experimenten van vandaag, zich morgen in de hele samenleving kunnen ontwikkelen.

Zonder wrijving geen glans