Visie

De transitiearena lanceerde een inspirerende visie op leven, leren en werken anno 2050. Er werden drie hefbomen naar voor geschoven die de transitie naar de samenleving van 2050 mee waarmaken: meesterschap, verknoping en ruimte.

Historiek Leren, leven en werken

De platformeconomie maakt opgang wat het hele idee van een baan zelfs in vraag stelt. Ook andere evoluties, zoals de vergrijzing, individualisering, globalisering, klimaatwijziging, ,… dwingen ons om anders na te denken over leren en werken en de plaats ervan in het leven van de toekomst.

De Vlaamse Regering zag in 2016 in dat het louter oplappen of verbouwen van de structuren van onderwijs of arbeidsmarkt niet zou volstaan en riep op om, in het kader van Visie 2050, leren en werken op een nieuwe leest te schoeien

Als respons hierop gingen de departementen Werk en Sociale Economie en Onderwijs en Vorming met een groep van frisdenkers, kantelaars, vernieuwers en koplopers in de wereld van onderwijs en werk vanaf 2018 op zoek naar de kiemen van een nieuw onderwijs- en arbeidsmarktverhaal voor 2050. 

Deze visie was geen eindpunt maar een startpunt voor een denk- en doe-oefening die vorm kreeg binnen het Transitieprogramma Leven, leren en werken. Transitie-experimenten zijn inmiddels opgestart en tonen de weg vooruit, creëren bewustzijn en ontwikkelen (gedeelde) kennis rond de systeemveranderingen die nodig zijn om de transitie te versnellen. Inmiddels is ook een denkoefening opgestart om de drie hefbomen meesterschap, verknoping en ruimte verder uit te werken tot een ‘van-naar’ referentiekader, dat de overgang van oude naar nieuw denkwijzen over leven, leren en werken zal beschrijven.

Werking Leren, leven en werken

Dit referentiekader is een dynamisch gegeven en kan bijgesteld worden op basis van inzichten die uit de projecten naar voor komen. Voorlopig zien we paradigmawissels ontstaan op vier domeinen:

1

kennis en ontwikkeling

2

rol en
identiteit

3

macht en
autoriteit

4

ruimte en
bezit

De Vlaamse Regering zag in dat het louter oplappen of verbouwen van de structuren van onderwijs of arbeidsmarkt niet zou volstaan en riep op om leren en werken op een nieuwe leest te schoeien