Hotspots

Drie jaar experimenteren brengt ons tot vier ‘hotspots voor transitie’Hoe we hiertoe kwamen, lees je hier die zich door en over de transitie-experimenten heen ontvouwden. Dit zijn de thema’s waarover de transitie-experimenten vernieuwende en leerrijke praktijken ontwikkelden. Ze geven richting en handelingsperspectief aan anderen. Deze hotspots voor transitie zijn:

Meester van je eigen leerweg

Meester van je eigen leerweg

De transitie-experimenten nemen afscheid van het ‘one-size-fits-all’ gedachtengoed en zoeken naar manieren om leren via een persoonlijke leerweg – een leven lang – mogelijk te maken. Dit brengt hen naar nieuwe praktijken voor leren binnen en buiten de schoolmuren die de manier waarop we leren aanbieden, begeleiden en waarderen bijstellen. 

Samen organiseren voor transitie

We kunnen problemen niet oplossen vanuit dezelfde structuren die deze problemen hebben veroorzaakt. Bij veel experimenten zien we dat anders leren en werken ook vraagt om nieuwe manieren van organiseren – zowel onderling, als met de buitenwereld. 

Samen organiseren voor transitie

De transitie-experimenten rukken zich los uit oude denkbeelden en praktijken en laten delen van de toekomst vandaag al zien. 

Inclusie in cocreatie

Wanneer we het hokjesdenken loslaten wordt paradoxaal genoeg inclusie nog relevanter. Waar kwetsbare groepen eerst een ‘eigen hokje’ hadden zoeken we nu naar nieuwe manieren van inclusie. Daar waar zonder de bescherming van de vroegere hokjes nu iedereen kan meepraten, meedoen en meebeslissen.

Inclusie in cocreatie
Wendbare ruimte voor leren

Wendbare ruimte voor leren

Bij alle experimenten is ruimte een belangrijk thema. Dit speelt zich af op verschillende niveaus. Soms betreft het een andere manier van het klaslokaal inrichten. Soms gaat het over het beter verbinden van de campus met de buurt. Soms gaat het over bouwen van lokale leerecosystemen, waarbij leren op verschillende plekken plaatsvindt, en toch met elkaar verbonden is.

Lees hier meer over deze hotspots van transitie, over hoe de transitie-experimenten hier invulling aan geven, over wat we leerden en over wat dit betekent voor de toekomst.