Schoolwerk 2.0

In het kort

De partners van het project Schoolwerk2.0 wilden de brug vormen tussen de school en de werkgever en de methodiek van arbeidszorg – die al 20 jaar bestaat – breed gaan inzetten. Ze wilden ervoor zorgen dat die methodiek ook door scholen ingezet kon worden. Ze wilden jongeren klaarmaken voor de arbeidsmarkt, maar vooral ook de arbeidsmarkt en het onderwijs klaarmaken voor al die jongeren. Daarvoor moesten ze eerst goed weten wat de drempels, maar vooral ook wat de hefbomen zijn om jongeren uit alle mogelijke onderwijsvormen competentiegericht naar de arbeidsmarkt te laten stappen. Daarbij vonden ze het heel belangrijk om los te komen van het hokjesdenken en zich niet alleen toe te spitsen op BuSO of BSO-richtingen.Meer over ‘inclusie in cocreatie’ lees je hier.

We spraken met projectverantwoordelijke Jeroen Devos en projectmedewerker voor de proeftuinen Hilde Delanote.

Schoolwerk in het kort

Partners

Beschut Wonen Roeselare-Tielt vzw

Beschut wonen voor psychiatrische patiënten met inbegrip van aanbod van woonaccommodatie en specifieke begeleiding. De werking wordt ondersteund door een multidisiplinair team

Partners:

 VKW Ledenwerking vzw,

Samenspel

Huisvesten en begeleiden van personen met een psychische kwetsbaarheid. Het ondersteunen van de groeimogelijkheden van de bewoner (rehabilitatiemodel). Het uitwerken van een individuele begeleiding op maat en met het oog op de meer groepsgerichte dimensie. Individuele Rehabilitatie Benadering.

Stam vzw

Steunpunt Activering op Maat is de koepelorganisaties van de West-Vlaamse initiatieven die de methodiek van arbeidszorg hanteren bij het begeleiden van personen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in betaalde tewerkstelling. STAM vzw wil zowel organisaties waarbij arbeidszorg eerder gericht is op doorstroom als organisaties waarbij arbeidszorg kan als finaliteit voor hun doelgroep ondersteunen.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.