Schoolwerk 2.0

Het aha-moment

Wat herinner je je als doorslaggevende momenten? Positief, maar mogelijk ook negatief?

Jeroen: Voor mij was een cruciaal moment toen ik besefte dat de mensen die in het buitengewoon onderwijs staan totaal niet op de hoogte zijn van hoe er met hun leerlingen met een arbeidsbeperking in het werkveld wordt omgegaan. In principe werken ze allemaal met leerlingen met (een vermoeden van) een arbeidsbeperking. Eigenlijk moeten zij die mensen klaarstomen om naar de arbeidsmarkt te gaan, want deze leerlingen gaan meestal niet verder studeren en starten meteen in het werkveld. Maar ze weten niet hoe het er daar dan aan toegaat. Voor mij was het echt een aha-moment toen ik dat plots door kreeg. Ik zie dat als een positief iets omdat we daar dan ook iets mee konden gaan doen. En dat was zelfs niet zo moeilijk omdat GTB (van VDAB) daar reeds opleidingen over geeft. En dan was het weer fijn om daarna het collectieve AHA-moment bij de scholen, leerkrachten en stagebegeleiders te zien. Want plots zagen zij ook hoe alles in elkaar zat en daar konden zij ook wat mee natuurlijk, bijvoorbeeld hun evaluaties en verslagen op een andere manier opmaken. 

Aha moment schoolwerk

Was er ook een moment waarop je het niet meer zag zitten?

Jeroen: Ja, bij de zoveelste coronagolf (lacht). En ook toen ik zag dat we de CLB’s minder dan gedacht en verwacht hebben kunnen meenemen in ons verhaal.

Hilde: Ik vind het jammer dat we geen school in het regulier onderwijs hebben kunnen betrekken. Ik had graag ook daar hun manier van werken geobserveerd, omdat ik er van overtuigd ben dat ook daar kwetsbare jongeren ondersteuning kunnen gebruiken. We hebben daartoe nochtans heel veel stappen gezet in de regio Roeselare. Maar dat is ons niet gelukt. Het goede daaraan was wel dat we intervisie hebben kunnen doen met scholen met dezelfde ervaring. En dat is ook heel zinvol. Dus ik ben wel tevreden, maar het zou net dat stukje extra gegeven hebben. Het maakt ook dat we heel moeilijk konden inzetten om stages in maatwerkbedrijven en arbeidszorgcentra te kunnen doen, ook in het reguliere onderwijs, zoals we vooraf wel beoogd hadden.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.