Schoolwerk 2.0

De toekomst

Waar kijk je nog het meest naar uit?

Jeroen: Wij hopen dat we een steen verlegd hebben in de rivier en dat we onze methodieken die we konden testen nog verder kunnen benutten. We zijn daarvoor in gesprek met VDAB en hebben ook contact genomen met En Route Midden-West-Vlaanderen, een intersectoraal lokaal samenwerkingsverband voor maatschappelijk kwetsbare jongeren dat ook ondersteund wordt door ESF. We willen bekijken of zij onze methodiek zouden kunnen gebruiken, of nog beter dat we onze methodiek nog verder zouden kunnen verdiepen of verbreden. Alles hangt natuurlijk af van of we daarvoor de middelen vinden.

Toekomst schoolwerk
Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.