Schoolwerk 2.0

De samenwerking

Hoe liep de samenwerking met bedrijven en andere organisaties? Wat leerde je van de andere projecten en/of de begeleiding ervan?

Jeroen: Ik heb enkele keren deelgenomen aan intervisiemomenten met de andere ESF-projecten. Dat waren vooral, vond ik, theoretische beschouwingen, bijvoorbeeld over governance. Met enkele elementen daaruit zijn we aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld met het concept van de digitale leeragenda hebben we in het begin wel wat geworsteld.  Maar daarna hebben we daar echt wel op ingezet. Daar zijn we ook verder mee aan de slag gegaan. We kregen ook inzichten over de ecosystemen onderwijs/werk. Dat was interessant en we hebben daar de oefening gemaakt maar gemerkt dat wij met onze manier van werken daar op dat ogenblik minder mee konden omdat we anders ons hele project zouden moeten gaan herdenken.

Samenwerking schoolwerk

We hebben met een drietal andere ESF-projecten uitwisselingen gehad, maar veel van de projecten zaten in een heel andere context waardoor uitwisseling niet zo voor de hand lag. Toch vond ik die uitwisseling wel waardevol omdat zij ook met dezelfde vragen zaten over hoe je zo’n transitieproject aanpakt. We waren allemaal aan het experimenteren op ons eigen gebied, maar samen legden we allemaal stukjes van een grotere puzzel. Bijvoorbeeld Konekt, of De Met zijn wel projecten in wiens visie we ons volledig kunnen vinden. Maar bijvoorbeeld maakleerplek of LoREco stonden inhoudelijk verder van ons af.

Hilde: Als we elkaar meer live hadden kunnen zien, zou dat ook wel anders geweest zijn. In het begin hebben we elkaar wel kunnen zien. We aten samen een broodje, en zo komen er andere zaken aan bod die je niet online gaat doen. Ik denk dat dat wel een verschil maakt.

Jeroen: Ook mede door covid zijn de plannen wel wat gewijzigd. In het begin was het echt de bedoeling dat er uitwisseling zou zijn tussen de projecten. Meer en meer is dat geëvolueerd naar het doorgeven van theoretische inzichten die niet altijd voor elk project even praktisch konden worden toegepast. Online zit je dan ook aan zo’n schermpje gekluisterd. Het informele gedeelte gaat daarbij verloren en dat maakt het minder dynamisch.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.