Schoolwerk 2.0

Hoe kunnen we de huidige grote uitdagingen – klimaat, migratie, vergrijzing, gezondheid – het hoofd bieden? Wat is een passend antwoord op de gevolgen van onder meer de Covid-19 pandemie en de digitale en groene transities? Het louter oplappen of verbouwen van bestaande structuren volstaat niet. Vanaf 2018 gingen de departementen Onderwijs en Vorming en Werk en Sociale Economie – vanuit Visie 2050 – op zoek naar manieren om leven, leren en werken op een nieuwe leest te schoeien. Ook 9 transitie-experimenten gingen met steun van het ESF van start. De projecten brengen radicaal nieuwe ideeën over leven, leren en werken in de praktijk om er van te kunnen leren. Elk project vertrok vanuit een droom. Schoolwerk2.0 is één van deze projecten.

Op 21 maart 2022 interviewden we Jeroen Devos en Hilde Delanote van Schoolwerk 2.0 (Beschut Wonen Roeselare-Tielt). Hieronder lezen jullie over dromen, uitdagingen, lessen en nog veel meer over dit project.

Dit interview maakt deel uit van het project ‘Lang leven leren’, een website waarop doeners, denkers en dromers uitgenodigd worden om eigen kleine en grote voorbeelden te delen die een omslag kunnen maken in de manier waarop we leven, leren en werken.

Initiatiefnemers Beschut Wonen Roeselare-Tielt
STAM, steunpunt Activering op Maat
ETION
Locatie Roeselare en omgeving
Contact Els Peeters
Wallenstraat 46-48
8800 Roeselare
051/208983
wvl@arbeidszorg.be
Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.