maakleerplek

In het kort

maakleerplek

maakleerplek is een plek aan de Vaartkom in Leuven  waar bedrijven, scholen, kunstenaars en inwoners samen leren, maken en werken. mlp bevindt zich in de buurt van de oude terreinen van brouwerij InBev en de molens van Orshoven. Deze site is beschermd industrieel erfgoed en wordt momenteel nog volop ontwikkeld. mlp kreeg daar – minstens tijdelijk – de ruimte om een project neer te zetten. mlp bestaat uit 8 deelplekken: Ateliers, Cowork plek, High tech Lab, Iedereen Digitaal, Kantine, Low Tech Lab, New Media Lab en Steam Studio.

maakleerplek

We spraken met Ruth Wouters (l), Sarah Martens en Joke Vandenabeele (r) over de uitdagingen en de droom die aan hun ESF transitieproject ten grondslag lag, de realisaties en successen, de geleerde lessen en de toekomst.

Partners in het ESF-project zijn UCLL, KU Leuven, Trill en Samen Onderwijs Maken/Stad Leuven. Het ESF-project positioneert zich sinds april 2020, in overleg met de stad Leuven, als ‘transitiemotor’ voor maakleerplek Leuven om de ideeën van de transitie Leven, leren en werken in 2050 mee mogelijk te maken in mlp en hier ook verder mee te experimenteren.  In november 2020 ondertekenden 44 ‘pioniers’ het maakleerplekcharter. Ze bundelden de krachten om de deelplekken invulling te geven en om te komen tot een gedeelde/gedragen werking voor mlp.

Sarah Martens is praktijkonderzoeker bij UC Leuven-Limburg (UCLL), en coördineert het project in het laatste werkjaar. Vanuit haar achtergrond  probeert zij al doende het programma mee vorm te geven in de mlp.

Ruth Wouters is verantwoordelijke van het expertisecentrum Education and Development van UCLL waar praktijkgericht onderzoek gebeurt naar innovatie in en rond onderwijs. UCLL is met het expertisecentrum promotor van dit ESF-project.

Joke Vandenabeele is verbonden aan de onderzoeksgroep Educatie, Cultuur en Samenleving van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Ze heeft mee het projectvoorstel geschreven. In haar onderzoek is ze geïnteresseerd in educatieve praktijken die zich buiten de muren van een school afspelen.  Zij verbindt educatie aan duurzaamheid en migratie/superdiversiteit.”

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.