maakleerplek

Het aha-moment

maakleerplek

Wat herinner je je als doorslaggevende momenten? Positief, maar mogelijk ook negatief?

Joke Vandenabeele: Ik vind mlp een plek waar de historiek, en wat er geweest is, heel zichtbaar is. Het kan in die zin nooit een netjes opgepoetste plek zijn. Door corona heb ik lang alleen via de website een beeld gekregen van de mlp. Dat was er één van een heel cleane plek, zoals je er 13 in een dozijn hebt. Tot ik hier kwam (lacht). Als ik dat vergeleek met de website vond ik het eerst een ontgoocheling. Het aha-moment kwam pas later, want ik heb gekozen om minstens een keer per week in de mlp te komen werken en ik vind het zo intrigerend dat die geschiedenis van de gebouwen hier zo aanwezig is.

maakleerplek
Het is een plek die de geschiedenis in- en uitademt en die de grondstoffen zichtbaar houdt en op de één of andere manier matcht dit goed met de mensen hier en de dingen die ze maken. Dus ik ben ook wel benieuwd naar het soort van spanning die dit gaat opleveren in de verdere discussies. Ik ga me in ieder geval verzetten als alles té veel opgeblonken zou moeten worden. In de literatuur heb je nu veel aandacht voor ‘plekbetrokken’ vormen van educatie.Meer over ‘plekgebonden’ leren lees je hier bij ‘wendbare ruimte voor leren’.. De mlp maakt dit mogelijk want het is geen plek die je in elke stad bijna, vanuit een zeer functioneel uitgedachte architectuur, zou kunnen vinden. Het is echt een plaats waar onderwijs de wereld kan ontmoeten en omgekeerd.

Joke Vandenabeele: De maakleerplek is een plek die de geschiedenis in- en uitademt, die de grondstoffen zichtbaar houdt en op de één of andere manier matcht dit goed met de mensen hier en de vele dingen die ze maken.”

 

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.