maakleerplek

De trots

maakleerplek

Waar zijn jullie het meest fier op?

Ruth Wouters: Ik ben trots op het werkkader dat we samen maakten, en op het feit dat we besloten ons als transitiemotor op te stellen, om een echte transitie in het project te kunnen binnenbrengen‘Samen organiseren voor transitie’. Daarover  lees je hier. Het is wel het eerste project waarin ik zoveel fricties meegemaakt heb (lacht). Maar ik heb wel het gevoel dat die fricties noodzakelijk waren. En dat heeft helemaal niets met personen te maken, echt niet. Maar er spelen processen in een samenleving, bij de stad, ook wel in de cultuur, waarvoor de stad mee de verantwoordelijkheid moet opnemen. Ik ben er trots op dat we echt zijn blijven proberen om vanuit een visie, een werkkader te vertrekken. De subsidiëring vanuit ESF was dan wel heel belangrijk om dat te kunnen doen.

maakleerplek

Sarah Martens: Ik ben fier op de tools die we samen maakten, bijvoorbeeld het loket, de atlas, de grondstoffenkaart, de encyclopedie… en dat we van daaruit het ESF-traject kunnen afsluiten met een eerste seizoen van programma-maak-testen.

Joke Vandenabeele: Vanuit de universiteit heb ik altijd geprobeerd om samen met studenten pedagogische wetenschappen concrete dingen te maken, zelfs in volle coronatijd. Het eerste jaar hebben we gewerkt rond ‘plaats maken voor beroepen’. Studenten hebben gesprekken gehad met leerkrachten uit de omgeving, ook met mensen die eraan dachten om dingen te komen maken in de mlp. Het beeld van de brouwerij, ook op de website, is door studenten gemaakt. Het jaar daarna hebben we een podcast gemaakt met mensen uit de buurt. In de kantine hebben we een film gemaakt. Dat is een kans die je kan opnemen als je aan universiteit werkt en als je een vak hebt waar je kan inspelen op wat er in de directe omgeving van de universiteit gebeurt.Over ‘wendbare ruimte voor leren’  lees je hier.

Ik merkte dat het werkkader ook werkte bij de studenten. In die zin hebben we de dynamiek van leren en maken er altijd wel in gehouden. Stijn, de oorspronkelijke projectleider, was daar toen ook heel nauw bij betrokken. Op die zoektocht en het volgehouden engagement van  de studenten om in volle coronatijd mee na te denken en op erg concrete wijze bij te dragen  ben ik best trots.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.