maakleerplek

De toekomst

maakleerplek

Waar kijk je nog het meest naar uit?

Joke Vandenabeele: Er zijn veel groepen in de samenleving voor wie de schoolse setting niet meer werkt. Kijk maar naar tweedekansonderwijs, onderwijs in gevangenissen… Een maakleerplek kan daar een heel belangrijke rol in spelen, volgens mij. Daarom schreven we een aanvraag voor een Erasmus+ project: Reinforcing European Alliances for Learning-Making Spaces (REALMS). We zochten hiervoor connectie met andere maakplekken, fablabs, maakleerplekken in Europa (Spanje, Italië, Griekenland, Letland en Nederland). Ook bij de stopzetting van de ESF-financiering moet het gedachtegoed van de ESF-transitiemotor immers verder kunnen leven en zich blijven ontwikkelen. Onze ambitie is om het werkkader en de visie van mlp verder uit de dragen, kritisch te bevragen en te versterken vanuit internationale voorbeelden.

maakleerplek

Onze aanvraag heeft het jammer genoeg nog niet gehaald in de eerste ronde en dus we zitten nu terug aan de tekentafel. Ons vertrekpunt is hetzelfde als dat van mlp, namelijk dat we jongeren die geen aansluiting meer vinden bij het schoolse systeem willen aanspreken op wat ze later willen doen, een beroep. Het voorstel is gebaseerd op de idee dat we met enkele jongeren, leerkrachten en vaklui willen reizen naar die verschillende maakleerplekken. Door op die plekken te komen, willen we onderzoeken met welke grondstoffen ze werken, wat ze maken, op welke manieren er geleerd wordt… De aanvraag is echt geschreven in volle coronatijd. We hebben (online) gesprekken gevoerd over of die maakleerplekken en/of makerspaces  zich herkenden in de visie, de boodschap en de idee daarachter. Daaruit hebben we 15 locaties geselecteerd die je heel verwant zou kunnen noemen aan de mlp, en uiteindelijk zijn er dan 6 overgebleven.

Ruth Wouters: Er is internationaal een hele beweging van Fablabs en makerspaces maar die zit voornamelijk op duurzaam gebruik van grondstoffen. De idee van burgerschap zit daar vaak wel een beetje in, maar nooit zo expliciet als wat wij in de mlp voor ogen hebben. Ook de idee van niet-formele en informele leerervaringen opdoen is daar veel minder prioritair. We hebben nu de mogelijkheid om het project terug in te dienen (september 2022). Op relevantie scoorden we heel hoog, maar op management en impact scoorden we te laag. We hebben de aanvraag ook heel snel moeten schrijven. Er is nog veel marge voor verbetering mogelijk.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.