maakleerplek

De droom

maakleerplek

Wat wilden jullie met jullie project bereiken? Hoe zag/ziet jullie droom voor onderwijs in Vlaanderen eruit?

Stijn Dhert startte als coördinator mee het ESF-project op. Hij formuleerde de droom bij het begin van het project als volgt:

Stijn Dhert: In Leuven was er een grote vraag naar creatieve en betaalbare makersruimtes. Vanuit economie kwam er ook de vraag om welvaart te creëren door te investeren in duurzame jobs, ondernemen, bereikbaarheid en innovatie. Die vragen wilden we samenbrengen in het knooppunt van de maakleerplek (mlp). Ideaal zagen we de mlp als een plaats waar je na school naartoe kan om je ‘goesting te doen’ en bij te leren waar je zelf zin in hebt. Voor leerkrachten wou mlp creativiteit en out-of-the-box-denken stimuleren, want dat is nu vaak niet het geval omdat de bel om de 50 minuten veel mensen verstikt. We hebben dan met zijn allen een zo beknopt en helder mogelijke missie neergeschreven.

maakleerplek
Die zag er zo uit: ‘De maakleerplek verbindt educatieve, bedrijfs- en creatieve actoren om leden en makers dichter bij elkaar te brengen. mlp is een katalysator die samenwerking tussen generaties, doelgroepen, sectoren en domeinen faciliteert.’ Op die knooppunten wilden wij de connector zijn.‘Samen organiseren voor transitie’. Dat is wat mlp doet. Lees hier meer over dit thema..
In mlp gaat het over maken en samen zinvol werk verrichten. En als het gaat over maken gaat het ook niet alleen over bijvoorbeeld 3D-printers en dingen maken. Het gaat heel breed over het creatieve maken en culturele maken, installaties maken, voorstellingen maken, noem maar op.

Net zoals het leren in de volle breedte beter moet worden bekeken.Bij ‘meester van je eigen leerweg’ lees je meer over de waarde van non-formeel leren.. We wilden onze doelstellingen ook linken aan het mondiale kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en ze lokaal inbedden  in onze maakleerplek. Met alle mlp-actoren wilden we op een nieuwe manier gaan kijken naar de werkelijkheid, nieuwe manieren van leren en impactmeting binnenbrengen. Weg van het pre/post meten, maar ook kijken welke impact gecreëerd wordt door bijvoorbeeld een dans of een installatie, of een praatje maken met elkaar. We gingen met heel veel mensen en organisaties het gesprek aan. We hadden een ruimte en we hadden een netwerk.

Het netwerk bracht ook de bewoners binnen die de mlp gingen bewonen. Ze waren allemaal geïnteresseerd om mee deel uit te maken van de mlp, er mee te komen wonen, mee te komen maken, als Leuvenaar, als student, als internationale bezoeker, of wat dan ook. En ze zouden die ruimte krijgen. Want we planden een kantine, ateliers voor kunstenaars, workshopkamers, studio’s voor onderwijs en een laagdrempelig open atelier voor iedereen…

De kantine wilden we het hart van de mlp maken als de plaats waar al die verschillende partners elkaar konden ontmoeten en waar alle ruimtes zouden samenkomen.Een plek ‘maken’ in functie van ontmoeting. Meer lees je bij ‘wendbare ruimte voor leren’.. We hoopten in september 2020 fysiek open te gaan, maar corona besliste daar anders over…

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.