LoREco

De samenwerking

Loreco

Hoe liep de samenwerking met bedrijven en andere organisaties? Wat leerde je van de andere projecten en/of de begeleiding ervan?

De projectpartners van LoREco zijn Howest, Muntuit, Fairfin, Happonomy.

Geert Hofman: Ik denk zeker dat we de juiste partners hebben gekozen voor wat we proberen te doen. We hebben goed samengewerkt om de juiste kanalen te bespelen die we moesten bespelen.

LAB de toekomst is lerend
Jonas Van Lancker: Ik denk inderdaad dat we de juiste expertise samengebracht hebben en dat iedereen even enthousiast was over het project. Het enige aandachtspunt, vooral op het vlak van projectmanagement, was dat het werk over nogal wat hoofden was verdeeld.Over ‘samen organiseren voor transitie’ lees je hier meer. Daardoor was er veel overleg nodig, maar ondertussen voel je de beschikbare uren wegtikken, en dat zijn uren die je misschien liever aan het inhoudelijke luik had gespendeerd. Mocht ik het nog eens opnieuw doen, dan zou ik zorgen dat er meer mensen iets meer tijd aan zouden kunnen spenderen.

Geert Hofman: We hebben ook op verschillende momenten studenten betrokken bij ons project. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van de app. De back-office is door een professional ontwikkeld, maar de front-office is door studenten ontwikkeld als eindwerk. Hun werk heeft dan de basis gevormd om op verder te werken voor het uiteindelijke resultaat. Er hebben studenten van de opleiding toegepaste informatica aan gewerkt. En dan hebben we ook een student gehad die als stage de externe communicatie en de website heeft opgenomen. Tijdens een van onze vakken nl. ‘geïntegreerde storytelling’ hebben we aan onze studenten de opdracht gegeven om het verhaal achter de klavers beter over te brengen aan verschillende doelgroepen. We hebben ook opleidingsoverschrijdend gewerkt met studenten die vanuit ‘industrieel project’ gekeken hebben of er potentieel was voor zo’n alternatieve economie. Ze hebben zelf ook nagedacht over het concept en ze zijn naar ondernemers gegaan om te vragen of ze zouden willen meestappen in een dergelijk verhaal.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.