LLW 2050 Hubs

In het kort

In LLW 2050 hubs komen opleidingsverstrekkers, ondernemingen, lerenden en werkenden samen. Iedereen met interesse, nieuwsgierigheid en talent kan deelnemen om samen te innoveren, ondernemen, werken en leven. Via de hubs kan iedere burger een flexibele combinatie maken van leren, leven en werken en een positieve impact creëren voor het eigen leven en de maatschappij.

Filip Burgelman: Het project wil onderzoeken hoe problemen aangepakt kunnen worden die te groot zijn voor een individuele burger of zelfs voor een gemeentebestuur of een bedrijfje maar te klein (of te duur) om er echt een professionele organisatie of bedrijf op te zetten. In Avansa Mechelen werd een LLW-hub gevonden. Een groepje studenten van de hogeschool werkt er, vanuit een opdracht in hun opleiding, aan een oplossing voor een probleem dat zich voordoet in de Karmelietentuin dichtbij. 

In het kort
Daar hingen jongeren vaak gewoon wat rond en de buurt ervaarde dit als een probleem. Voor het lokaal beleid zijn de problemen die zich daar voordoen te klein om er mensen op te zetten, maar ze zijn te groot voor de buurt om ze zelf aan te pakken.De buurt als leerplek? Meer over ‘wendbare ruimte voor leren’ lees je hier. Het was de bedoeling om alle partijen uit de quintuple helix vertegenwoordigd te hebben in de hub.Meer over ‘samen organiseren voor transitie’ lees je hier. In de literatuur wordt de quintuple helix beschreven als de interactie tussen kennisinstelling, beleid, burger, bedrijf en de omgeving actief in de kenniseconomie. Wij gaven er een eigen interpretatie aan en doelden op de interactie tussen kennisinstelling, lokaal beleid, burger, bedrijf en non-profit. Dat is niet helemaal gelukt, maar er zijn zeker drie partijen aanwezig (onderwijs, lokaal beleid en de buurt). De buurt is tevreden dat er aan de problemen gewerkt wordt. Het bleek veel moeilijker om er ook een onderneming bij te betrekken.

We spraken met

Filip Burgelman: vanaf het tweede jaar projectcoördinator vanuit hogeschool Thomas More samen met Hilde Vandenhoudt.

Hilde Vandenhoudt: vanaf het tweede jaar projectcoördinator vanuit hogeschool Thomas More samen met Filip Burgelman.

Myriam Heeremans: schreef mee het projectvoorstel en volgde het project het laatste jaar op vanuit VOKA Kamer Van Koophandel Mechelen-Kempen.

Gerd Van den Eede is reflexieve monitor van het project.

Werk(t)en ook mee aan het project: Kirsten Vandermeulen, Stijn Coenen, Rik Brabants, Hanne Blockx en Isabel Deprez (vanuit Thomas More hogeschool), Valerie Hamal, Charlotte Pollet, Arne Van Laer vanuit VOKA Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen en Sonja Teughels vanuit VOKA.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.