LLW 2050 Hubs

De uitdaging

Wat was de uitdaging om het project op te starten? Wat ervaarden jullie als een probleem? Waarom wilden jullie dit project doen?

 

Van/Naar-model

Voor hun ESF-project dachten de aanvragers na over een ‘van/naar-model’ voor leven, leren en werken dat ze in hun project wilden realiseren. Dit is het ‘van/naar-model’ van LLW2050 hubs:

 

  • VAN baanzekerheid en de werkgever aan het roer NAAR eigenaar zijn van je eigen loopbaan (oeuvre), loopbaanzekerheid en de werknemer/burger/student aan het roer.
  • VAN een economie en markt uitgedrukt in euro’s, loon, rechten of verplichtingen, studiepunten, diploma’s en kwalificaties NAAR aanvullende waardering op de huidige spelregels via hub-balans.
  • VAN opleidingen gericht op acute problemen en knelpunten met directe return on investment en een cv met één meesterschap NAAR verbreed concept van levensbreed leren, al lerende zoeken, ondernemen of innoveren. Leren met aandacht voor future skills. Een cv als uniek palet van meerdere meesterschappen, talenten, ervaringen en creaties.
  • VAN een onderwijssysteem gericht op prestaties (punten)  NAAR een onderwijssysteem gericht op competenties en talentontwikkeling, op krachtgericht denken en doen.
  • VAN een centrale curriculum- en opleidingsplanning in onderwijs en ondernemingen NAAR een bottom-up aanpak in de creatie van nieuwe leercontent.
  • VAN exclusie (geen of te beperkte deelname aan maatschappelijk leven in de vorm van werken, leren en leven) mede door lineaire opdeling tussen leren, werken en pensioen NAAR inclusie en iedereen (die wil) aan boord met meer diversiteit in de participatie in de samenleving via de hubs waardoor leren, werken en leven geïntegreerd worden.
  • VAN aparte secties waar leren centraal staat: scholen, hogescholen en L&D-afdelingen NAAR leren dat op velerlei manieren, vormen en varianten deel uitmaakt van het leven, van de wieg tot het graf. Elke context biedt een leerervaring.
De uitdaging
  • VAN een centrale curriculum- en opleidingsplanning in onderwijs en ondernemingen NAAR een bottom-up aanpak in de creatie van nieuwe leercontent.
  • VAN exclusie (geen of te beperkte deelname aan maatschappelijk leven in de vorm van werken, leren en leven) mede door lineaire opdeling tussen leren, werken en pensioen NAAR inclusie en iedereen (die wil) aan boord met meer diversiteit in de participatie in de samenleving via de hubs waardoor leren, werken en leven geïntegreerd worden.
  • VAN aparte secties waar leren centraal staat: scholen, hogescholen en L&D-afdelingen NAAR leren dat op velerlei manieren, vormen en varianten deel uitmaakt van het leven, van de wieg tot het graf. Elke context biedt een leerervaring.
Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.