LLW 2050 Hubs

De trots

Waar zijn jullie het meest fier op?

Gerd Van Den Eede: Ik ben er trots op dat we het hele concept van design thinking, dat normaal gezien toch face-to-face moet gebeuren, heel snel hebben kunnen herdenken en online hebben kunnen aanbieden met aangepaste online tools. Dat vond ik heel erg sterk.

Hilde Vandenhoudt: Ook voor ons onderwijs hebben we daar inspiratie uitgehaald. We passen deze manier van werken ook met onze studenten toe. Dat lukt heel goed.

Gerd Van Den Eede: Ik ben ook heel trots over hoe we in het eerste projectjaar heel efficiënt te werk zijn gegaan. Op korte tijd hebben we heel veel naar boven gehaald. We hebben de juiste mensen rond de tafel gekregen (VOKA, VDAB, een loopbaancoach…), door een goede voorbereiding, door de methodiek… Daar ben ik heel tevreden over.

De trots
Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.