LLW 2050 Hubs

De droom

Wat wilden jullie met jullie project bereiken? Hoe zag/ziet jullie droom voor onderwijs in Vlaanderen eruit?

Filip Burgelman: In onze ideale wereld heeft iedereen zijn eigen (leer)loopbaan.Meer over ‘Meester van je eigen leerweg’ lees je hier. Daar komt hij/zij/x regelmatig in zijn leven op een knooppunt waarop men keuzes maakt. Niet alleen studenten of leerlingen leren maar iedereen met interesse, nieuwsgierigheid, talent doet mee.Meer over ‘inclusie in cocreatie’ lees je hier. Lerenden verwerven een breed palet aan competenties, ook sociale vaardigheden. Leren is levensbreed, met ruimte voor creativiteit en innovatie. Opleidingsverstrekkers zoals het (hoger) onderwijs maar ook ondernemingen reageren snel, modulair en flexibel op economische en sociale maatschappelijke behoeftes. Iedereen leert door deel te nemen aan projecten of uitdagingen (challenges) vanuit hun bedrijf, hun school, hun buurt en samenleving.

De droom

Op deze manier versterken ze hun eigen competenties. Door op die manier anders te leren, leven en werken hebben mensen impact op de noden en behoeftes van de (lokale) samenleving en economie. Opleidingsverstrekkers, ondernemingen, lerenden en werkenden worden doelgericht samengebracht via een netwerk van ‘hubs’. Deelnemen in een hub van leren en werken wordt beloond met alternatieve munten (credit coins). Deze alternatieve munt brengt flexibiliteit in het leren, leven en werken en heeft een reële waarde in het echte leven.

Onze droom is dat in 2050 iedere burger een meer flexibele combinatie kan en wil maken tussen leren, leven en werken om zo een positieve impact te creëren op persoonlijk, economisch en maatschappelijk vlak. Hiervoor onderzoeken we de drempels die deze toekomst in de weg staan en experimenteren we kleinschalig met transitietrajecten. Daartoe ontwerpen en ontwikkelen we LLW2050hubs. 

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.