SyntraPXL – T2 Campus

Het aha-moment

T2 Campus

Wat herinner je je als doorslaggevende momenten? Positief, maar mogelijk ook negatief?

Wouter Steegmans: Een versneller voor ons project kwam er met de opheffing van Syntra Vlaanderen, en de overgang naar VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen. We werden bij die overgang uitgedaagd om een ambitieus en innovatief plan voor te leggen. Veel van de visievorming, inzichten en expertise vanuit het transitietraject en de proeftuin landde in dit nieuwe plan. In deze fase werd de hele transitie rondom modularisering en flexiblisering meteen al voor een groot deel geïnstitutionaliseerd. Subsidies zijn nu expliciet gekoppeld aan dit plan, waardoor we niet meer terug kunnen naar het oude normaal. Dit is dus geen gewone verandering, maar een transformatie zonder vluchtroute. En dat is goed!

Wouter Steegmans
Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.