SyntraPXL – T2 Campus

De trots

T2 Campus

Waar zijn jullie het meest fier op?

Marjoleine Drieskens: Ik ben trots op de weg en het leerproces die we als team hebben afgelegd. In het kader van persoonlijk meesterschap zijn we voor onszelf op zoek gegaan naar onze eigen talenten, competenties, sterkten en zwakten. Durven authentiek te zijn, je kwetsbaar durven opstellen binnen de werkcontext, zorgden ervoor dat we een complementair team werden. De deelnemende bedrijven die ons na afloop van het traject lovende kritieken gaven over onze custom-made aanpak, gaven ons energie.

“We koppelen werkgeluk steeds meer aan de lerende organisatie”

Wouter Steegmans: Heel veel zaken die eerst conceptueel waren, beginnen nu stilaan ingang te krijgen, worden tastbaar, zoals bijvoorbeeld begrippen als leercultuur of de lerende organisatie. Drie jaar geleden werd er weinig aandacht aan gegeven of tijd aan gespendeerd, maar tegenwoordig staat dit wel op de agenda en wil men er ook concrete acties aan koppelen. We koppelen werkgeluk ook steeds meer aan ‘de lerende organisatie’, wat voor ons belangrijk is!

De trots

Marjoleine Drieskens: Het was fijn om herkenbare focuspunten te lezen in het actieplan van het Partnerschap Levenslang Leren. Als je ziet waar men uiteindelijk wil op inzetten met het actieplan Koers zetten naar een lerend Vlaanderen en merkt dat wij met SyntraPXL en vanuit ons project daarop al focussen, dat geeft moed. Het gaf ons vertrouwen dat de weg die we ingeslagen zijn (met onder andere begeleiding van de KMO’s), ook nauw aansluit bij de noden van buitenaf. We hebben op kleinere schaal al kunnen experimenteren. We hebben niet enkel inzichten verzameld, maar ook een luisterend oor geboden en bewustzijn rond leren kunnen geven aan individuen en teams. We beseffen ook dat er nog leermarge en ontwikkelruimte is. De deelnemende KMO’s zagen een meerwaarde in onze aanpak, waardoor we dit graag nog verder zouden willen ontwikkelen.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.