SyntraPXL – T2 Campus

De toekomst

T2 Campus

Waar kijk je nog het meest naar uit?

Wouter Steegmans: In de toekomst willen we verder werken aan de integratie tussen het zichtbaar maken en installeren van een leercultuur in organisaties enerzijds, en anderzijds het modulaire aanbod koppelen aan specifieke leerbehoeften in die (lerende) organisaties. Die ‘lerende organisatie’ maakt ook voortdurend nieuwe leernoden en -behoeften zichtbaar waar wij als vormingsinstelling moeten kunnen aan aanhaken. Een leercultuur is trouwens noodzakelijk willen we überhaupt tot levenslang leren komen.

Marjoleine Drieskens: Leren moet dus in allerlei vormen leven in een organisatie, waarvan het formele aanbod een onderdeel kan zijn. Op die manier kan een leercultuur heel goed aansluiten bij ons flexibele aanbod. Alle inzichten vanuit het transitiedenken, beginnen steeds meer te landen. Modulair gaan werken betekent een hele omslag (en andere mindset) op heel veel niveaus in onze organisatie.Meer over ‘meester over je eigen leerweg’ lees je hier Dat heeft tijd nodig, niet enkele maanden, maar nog enkele jaren.

leerarchitect
Wouter Steegmans: De visual Levenslang leren (feedback loop) is de samenvatting van onze visie. Een leerreis begint bij de lerende (met of zonder ‘rugzak’) die bijvoorbeeld bij SyntraPXL aanklopt  (links op de tekening – B2C). Hij zet zijn eerste stappen naar persoonlijk meesterschap. De leerarchitect of leerreiscoach gaat op dat ogenblik samen met hem kijken: wie ben je, wat wil je, wat zijn je motivaties, je passies? De leerarchitect kan aanraden om een lang traject aan te vatten, maar misschien kan die persoon ook op een hybride manier aan de slag met enkele modules. Na één of twee jaar studeert die persoon dan af en gaat aan het werk. Dan komt hij aan de business-kant terecht (rechts op de tekening – B2B). Steeds meer zal die persoon dan de regisseur van zijn eigen leren worden. De leerarchitect op business-niveau zal mensen er bewust van maken dat voortdurend blijven evolueren hen helpt om hogere doelen (persoonlijk en op organisatieniveau) te kunnen bereiken. Voor ons is dat de leercultuur waar we HR-afdelingen, of HRD/L&D, in willen ondersteunen. De leerarchitect is dus een soort loopbaancoach, maar ook iemand die het aanbod heel goed kent en mensen meeneemt naar hun next steps, naar de ‘kroketmuur van het leren’ in feite…Meer over (het belang van) een leerarchitect lees je hier bij ‘meester van je eigen leren’. Want als er steeds meer modules bij SyntraPXL komen, zit het risico erin dat mensen de weg zullen kwijt geraken. Onderzoek toont aan dat mensen de juiste opleiding nu al vaak niet vinden. Er is geen goed overzicht, en daar zien we een belangrijke rol weggelegd voor de leerarchitect.

Marjoleine Drieskens: Inderdaad, de leerarchitect neemt je levenslang mee en kijkt steeds weer waar er nieuwe kansen zijn, waar je misschien tegenaan loopt, wat je leervoorkeuren zijn, wat je ermee wil bereiken, wat je doel is. Want uiteindelijk is leren een middel om ergens te geraken, niet een doel op zich.

De toekomst

De leerarchitect gaat je ondersteunen om te kijken wat je volgende stap kan zijn. Want – zeker in organisaties – is opleiding en training niet altijd de juiste keuze. Misschien moet er gewerkt worden aan een feedback-cultuur, of om de aanwezige kennis die er al is beter te consolideren en distribueren. De leerarchitect is de spin in het web, gekoppeld aan ons modulaire aanbod, maar die ook verder kijkt. Uiteindelijk gaat het over die feedback loop, de interne context en externe context dichter bij elkaar brengen om te komen tot levenslang leren. Die loop zit ook in de tekening verwerkt. Onderaan zie je het vliegwiel. Dat moet continu blijven draaien. Misschien heb je daarvoor hulp nodig van een leerarchitect om het op gang te krijgen, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat je door kleine succeservaringen aan elkaar te rijgen met de juiste begeleiding uiteindelijk regisseur van je eigen leren wordt. Zo vind je zelf je weg naar de juiste oplossing bij SyntraPXL, of bij andere spelers die  onderdeel zijn van het leereco-systeem.

Wouter Steegmans: De leerarchitect houdt inderdaad dat vliegwiel mee in beweging tot mensen echte self-directed learners worden en van een fixed mindset meer naar die growth mindset zijn gegaan. Wat en hoe zo’n leerarchitect dan precies moet doen – of niet moet doen – daar werken we volop aan.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.