SyntraPXL – T2 Campus

De samenwerking

T2 Campus

Hoe liep de samenwerking met bedrijven en andere organisaties? Wat leerde je van de andere projecten en/of de begeleiding ervan?

Wouter Steegmans: Omwille van corona hebben we minder (fysieke) verbinding kunnen leggen met de andere transitieprojecten. We hebben veel geleerd van de online transitiedagen, die door Tweeperenboom en Drift vakkundig zijn begeleid. Enkele externe sprekers inspireerden ons met lezingen over thema’s zoals ruimte, inclusie, governance, waarna we dit konden toepassen op ons eigen project. Voor iedereen gaven die online momenten ook rust omwille van een herkenbaar hobbelig parcours. Sommige projecten zijn van een blanco blad kunnen vertrekken (konden hun eigen ‘spelregels’ bepalen), zoals bijvoorbeeld De MET en LAB, terwijl wij experimenteerden binnen een bestaand systeem met vaststaande regels (instituut).

wouter en marjolein

Marjoleine Drieskens: We hebben bij SyntraPXL ook veel geleerd van al onze collega’s in diverse domeinen. De creatieve kronkels bij de learning experts en marketing, het ondernemerschap bij de business developers, de schrijfvaardigheid van het projectbureau, structuur bij boekhouding, digitale skills bij IT, hulpvaardigheid bij het klantencentrum en HR, gedrevenheid bij alle campusmedewerkers en docenten, … toonden ons het menselijk potentieel en de bak vol talent waar SyntraPXL uit kan putten.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.