Levenslang leren, de nieuwe norm

Levenslang leren, de nieuwe norm’ maakt leren vanzelfsprekend door een verschuiving te creëren van klassieke lineaire en statische opleidingen naar het continu uitbreiden van eigen kennis en competenties. Levenslang leren wordt zo levenslang ontplooien vertrekkende vanuit individuele talenten en intrinsieke drijfveren. Er wordt een aanbod ontwikkeld van individuele en collectieve leerervaringen in de breedste zin van het woord, via flexibele leertrajecten op maat, of binnen (lerende) organisaties
Initiatiefnemers T2-Campus
Syntra Limburg
VDAB
Stad Genk
Locatie T2 Campus Genk
We werken nog
graag samen met…
  • Bedrijven/organisaties
  • Sectororganisaties
  • Beleidsmakers
Contact

Marjoleine Drieskens
marjoleine.drieskens@syntra-limburg.be
+32 476691399

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.