Konekt – Hotspots voor talent

In het kort

Konekt

Hoe benader je alle jongeren vanuit hun sterkte? Hoe zorg je dat ze mee zijn met de 21st century skills? Dat er betere aansluiting is tussen jongeren die afstuderen en de noden van werkgevers? Kortom, hoe maken we leren en werken compatibel met onze veranderende maatschappij? En hoe doen we dit vanuit een co-creatief proces dat aansluit op de reële noden en tegelijkertijd transitie voor ogen heeft? Op deze vragen zocht Konekt vzw met het ESF-transitieproject ‘Hotspots voor Talent’ een antwoord.

Konekt

Leef voluit in een inclusieve wereld

Konekt gaat radicaal voor een wereld waarin personen met en zonder beperking samen leven, leren en werken.Meer over inclusief denken en doen lees je hier. Samen met partners in heel Vlaanderen wil Konekt mensen sterker maken en de samenleving in beweging zetten.

Konekt is een sociale onderneming die investeert in mensen door vorming en sensibilisering, door trajecten op te zetten voor mensen met een beperking en hun netwerk zodat zij een betekenisvolle rol kunnen opnemen in de samenleving. Om dat doel te bereiken gaat Konekt uit van talent- en krachtgericht denken, in tegenstelling tot het defect-denken.

Hotspots voor Talent

Konekt boog zich over enkele fundamentele vragen: “Hoe kunnen we antwoorden op de noden van iedere individuele leerling? Hoe zetten we ieders talent beter in de verf? Hoe maken we van de school meer dan de vier muren van het schoolgebouw. Hoe laten we leerlingen proeven van de wereld?”

Samen met deze scholen:

  • GO! Atheneum Campus Kompas in Wetteren
  • BuSO Ravelijn in Brugge
  • Steinerschool Brugge

We spraken met Katrien Debaets, Evelien Neirynck en Femke Houbrechts over de uitdagingen en de droom die aan hun ESF-transitieproject ten grondslag lag, de realisaties en successen, de geleerde lessen en hoe zij de toekomst zien.

Katrien Debaets is projectleider, lid van het strategisch team van Konekt en toekomstdenker. Ze schreef het project Hotspots voor Talent omdat ze er een manier in zag voor Konekt om echt impact te hebben. Ze nam ook het deel ‘arbeid’ in het project op, in een netwerk met VDAB, GTB en het departement Werk en Sociale Economie.

Femke Houbrechts is trainer bij Konekt en lid van het projectteam. Zij ging samen met de scholen aan de slag om te bouwen aan een inclusieve leerhub.Inclusie als evidentie bij het leren? Lees hier meer. Later legde zij zich meer toe op het conceptuele niveau van het project en de uitwerking van praktische tools. Haar focus daarbij is onderwijs en innovatie.

Evelien Neirynck is de reflexieve monitor van het project. In die rol legt zij zich toe op het leren, evalueren en bijsturen van het project. Bij de aanvang werkte Evelien nog voor Konekt. In maart 2021 ging ze voor Howest werken als onderzoeker voor Mind and Makerspace (MaM). Ze bleef echter betrokken en Howest werd partner in het project.

Femke Houbrechts: We vroegen een groep leerlingen uit het vijfde middelbaar ASO om zichzelf te beschrijven. Wat we hoorden, kwam aan als een koude douche. Leerlingen omschreven zichzelf louter en alleen vanuit datgene waarin ze niet goed waren: ‘Ik ben slecht in samenwerken.’ ‘Ik heb hulp nodig bij wiskunde, want ik heb dyscalculie.’ ‘Ik ben geen talenknobbel.’ Het was een eindeloze, deprimerende lijst.

Toen we de leerlingen vervolgens vroegen om hun talenten neer te schrijven, bleef het stil. Weinigen konden zeggen waar ze goed in waren of waar ze energie van kregen. En daar stopte het niet. Leerlingen leken al hun ‘defecten’ ook te zien als iets definitief. Ze keken vanuit een fixed mindset naar zichzelf.Een ‘growth mindset’ gaat uit van een dynamische kijk op intelligentie. Meer daarover lees je bij het thema inclusie in cocreatie. ‘Ik ben geboren met dit pakketje van sterktes en zwaktes en dat zal voor altijd zo blijven’.

Volgens Konekt is de manier waarop leerlingen naar zichzelf kijken heel sterk gelinkt aan de manier waarop het onderwijs hen benadert: vanuit hun defecten, vanuit het heilige gemiddelde. Dan volgt de grote hamvraag: wat is eigenlijk het doel van ons onderwijs? Willen we dat leerlingen allemaal exact dezelfde kennis hebben? Dat ze hun individuele verschillen en defecten onderweg wegwerken om in die gemiddelde mal te passen? Of kiezen we ervoor om elk individu te versterken en te laten groeien tot zijn of haar maximale potentieel?Over gepersonaliseerde leerwegen vind je hier meer informatie.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.