Konekt – Hotspots voor talent

Het aha-moment

Konekt

Wat herinner je je als doorslaggevende momenten? Positief, maar mogelijk ook negatief?

Femke Houbrechts: Bij mij was dat moment bij de kick-off van het ‘etalage-project’. De leerlingen gingen in een filmpje de talenten van zichzelf en andere leerlingen, maar ook die van de leerkrachten, en hun veranderende relatie benoemen. De leerkracht had een heel scenario uitgeschreven voor dit filmpje en hoe de leerlingen dit filmpje moesten maken. De leerlingen – gesterkt door wat ze al leerden over talent-denken – verwierpen dit scenario, en maakten er hun eigen ding van, dat echter wel voldeed aan alle eisen die vooropgesteld waren. Dat was een moment waarop we merkten dat wat we deden ook bij de leerlingen aansloeg.

Konekt

En het hele fijne was: ook de leerkracht was heel enthousiast over hoe dit gelopen was (lacht). Dat was mooi om te zien. Iedereen had hier echt een lerende houding aangenomen. Dat heeft ook een heel mooie wisselwerking op gang gebracht. Wij stuurden vaak onze reflecties door naar de leerkrachten. En op een gegeven moment stuurden zij ook hun reflecties door naar ons met dingen waaruit wij dan weer leerden. Dat bracht de bal van een diepgaand leerproces aan het rollen. Het mooiste compliment dat we kregen was dat een van de leerkrachten zei dat hij een andere leerkracht geworden was dan voor we samen aan dat traject begonnen, want toen had hij er eigenlijk helemaal geen zin meer in.

Evelien Neyrinck: Hier zagen we ook weer heel duidelijk dat ook werken met de leerkrachten zo belangrijk is. In het begin concentreerden we ons heel erg op werken met leerlingen. Maar op deze manier werken met leerkrachten is even nodig en waardevol.

“Het mooiste compliment dat we kregen was toen een van de leerkrachten zei dat hij een andere leerkracht geworden was”

Kritische omslagpunten

  1. Het in vraag stellen van het uitgezette pad en het on_hold zetten van de design-teams omdat er te weinig sprake was van ‘transitiedenken’ doordat de deelnemers in deze teams vaak onmiddellijk uit de scholen kwamen en heel erg ondergedompeld in de ‘huidige praktijk’. We voelden ook dat er nood was aan een team dat de experimenten meer conceptueel zou vormgeven, zodat de design-teams de concrete toepassing op de praktijk konden vormgeven.
  2. Individuele coaching directie. Regelmatig individuele gesprekken met directie of groepsgesprekken. Dit gaf energie voor beide partijen.
  1. Een directeur neemt op een bepaald moment zijn rol als leider binnen de school expliciet op en stelt een duidelijke vraag naar een experiment in de school binnen de criteria van het project. Hiermee illustreert hij duidelijk wat een growth mindset.Leiderschap maakt deel uit van ‘samen organiseren voor transitie’ Lees hier meer.
  2. Het gaan werken met extreme scenario’s hoe zo’n leerhub er kan uitzien in de praktijk tijdens de synthesedag.
Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.