Konekt – Hotspots voor talent

De toekomst

Konekt

Waar kijk je nog het meest naar uit?

Katrien Debaets: We zouden heel graag ons werk verder zetten, want we voelen dat we meer tijd nodig hebben om de zaadjes die we plantten verder te kunnen laten groeien. We krijgen nu meer en meer vragen van scholen om nog eens langs te komen voor een begeleiding of een workshop of om over onze visie te komen vertellen. We ervaren heel erg dat er tijd nodig is om geleerde lessen te integreren en de initiatieven die er gekomen zijn ook duurzaam te verankeren, bijvoorbeeld in een school. We willen ook graag wat we leerden, nog ruimer verspreiden, in de scholen waar we al mee samenwerkten, maar ook daarbuiten, in heel Vlaanderen.

Konekt
Evelien Neyrinck: We hebben niet gekozen voor de gemakkelijkste weg. Het was misschien gemakkelijker geweest om te werken met scholen waar we al vruchtbaardere grond vonden voor ons concept. Maar ik denk wel dat het de weg is waarbij we het meeste hebben geleerd. Gaandeweg hebben we ook een groot netwerk uitgebouwd, en we voelen dat sommigen echt ook als ambassadeur optreden.Ook ambassadeurschap is een deel van samen organiseren voor transitie. Als we nog wat meer tijd zouden hebben, denk ik dat we de impact van wat nu in de kiem aanwezig is nog veel groter zou kunnen worden.

“We willen  graag wat we leerden delen met heel Vlaanderen”

Katrien: Dat klopt, want naast ons werk in het project hebben we ook heel wat workshops georganiseerd, bijvoorbeeld over krachtgericht werken. We zijn gaan spreken in veel verschillende organisaties. Elke keer merken we dat dit iets losmaakt in die organisaties. We zijn nu aan het kijken hoe we hiervoor een trainingstraject kunnen opzetten. We werken ook aan een toegankelijke blauwdruk voor een inclusieve leerhub.

De geleerde lessen gaan we ook zeker verder doortrekken naar onze werking in Brake-out, maar ook naar het onderwijs, bijvoorbeeld met getuigenissen, coaching of wie weet misschien wel als (kritische) partner in de omslag naar radicaal inclusief onderwijs.Meer over  het thema inclusie in correctie vind je hier.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.