Konekt – Hotspots voor talent

De droom

Konekt

Wat wilden jullie met jullie project bereiken? Hoe zag/ziet jullie droom voor onderwijs in Vlaanderen eruit?

Projectleider Katrien Debaets: Onze ultieme droom was om een echte leerhub te maken waarin jongeren, leerkrachten, ouders, professionals en ondernemers samenkomen en ervaringsgericht samen leren.Over samenwerking lees je meer bij samen organiseren voor transitie. Op die manier stel je de jongeren centraal in hun leertraject. Maar ook als ondernemer zie je de meerwaarde om met de aanwezige talenten aan de slag te gaan. Je kan als ondernemer iets bijbrengen aan de groep, maar je kan ook zien wie voor je bedrijf interessant is om te rekruteren. En je kan er ook nieuwe ideeën opdoen, geïnspireerd worden, zelf iets leren.

Konekt
Een leerhub wil dus een brug zijn tussen onderwijs en arbeid. We bouwen hiervoor op de praktijkervaring die we in Konekt hebben, bijvoorbeeld bij de opleidingen Werk vanuit je talent en vanuit Brake-out. Daar gaan we al echt met jongeren aan de slag. Eerst gaan we samen iets doen. Van daaruit worden de aanwezige talenten zichtbaar, en dan spreken we over hoe we die talenten groter kunnen maken. We onderzoeken hoe we dat onmiddellijk, bijvoorbeeld in een duaal-lerentraject, kunnen inbrengen. Het grote verschil is dat we met het project Hotspots voor Talent een echte fysieke leerhub wilden opzetten.De ‘ruimte’ doet ertoe. Lees hier meer. Dat was ons ideaalbeeld.

We zagen in die hub echt jongeren rondlopen en leerkrachten in een fundamenteel andere rol stappen. Want dat is ook wel een erg belangrijk element, namelijk de verschuiving van de rol van leerkracht van vakinhoudelijk expert naar leertrajectbegeleider of zelfs algemeen facilitator die dingen mogelijk maakt.Gepersonaliseerde leerwegen vragen om differentiatie binnen het lerarenteam. Meer daarover lees je hier.. We zien de rol van de leerkracht ook op basis van zijn of haar talent. Zo zal vakexpertise altijd belangrijk blijven, maar is het ook belangrijk om te kijken naar andere talenten en naar andere rollen die kunnen worden opgenomen. Die zal niet voor elke leerkracht dezelfde zijn. Zo’n fysieke leerhub bleef het plan, tot corona kwam natuurlijk (lacht). Waarom is dat zo belangrijk, dat fysieke? Omdat leerlingen een plek zoeken waarnaar ze kunnen terugkeren (een soort van nest, vertrouwde plek), en de ruimte kan ook  als medium gezien worden. Ze kan bijdragen aan het proces dat je wilt zien gebeuren.

“Met ons project Hotspots voor Talent willen we dat jongeren een goed zicht krijgen op hun eigen talenten en dat ze die ook bewust gaan inzetten om zo hun eigen traject te kunnen bepalen in hun leven.”
Projectmedewerker Femke Houbrechts: In onze ideale wereld kunnen leerlingen leren op basis van hun talenten. In een leerhub kunnen ze ervaring opdoen en zich persoonlijk ontwikkelen. We willen de stolp die boven het onderwijs staat weghalen. We willen er mensen die buiten het onderwijs staan op dit ogenblik binnen brengen en de leerlingen naar buiten brengen.Over ‘de wereld binnenlaten’ lees je meer bij wendbare ruimte voor leren. En we willen zelf ook heel veel leren. Ook bij werk willen we het talent-denken binnenbrengen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat werkgevers en werknemers anders gaan kijken naar hun collega’s, maar ook naar potentiële werknemers? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij teams samenstellen op basis van complementariteit in plaats van op vaststaande functieprofielen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen op basis daarvan hun eigen keuzes kunnen maken in hun job?

Voor ons zit de sterkte in die brug tussen onderwijs en werk die gebouwd is op talent-denken, in hoe we naar mensen kijken, coachen en opleiden. We willen dat deze twee systemen niet meer apart van elkaar staan, maar eigenlijk een mooie overgang vormen. Dit zou ervoor zorgen dat jongeren niet meer worstelen met de overgang van onderwijs naar werk, maar dat er één vanzelfsprekend traject is dat heel logisch verloopt en dat ze op basis van hun talenten hun keuzes kunnen maken. Met ons project willen we dat jongeren een goed zicht krijgen op hun eigen talenten en dat ze die ook bewust gaan inzetten om zo hun eigen traject te kunnen bepalen in hun leven.

Wij zien talent als fundament voor leer- en werktrajecten waardoor ze enerzijds beter op elkaar zijn afgestemd, maar ook dat leerlingen in het onderwijs keuzes kunnen maken op basis van hun talenten. We zien heil in een ander aanwervingssysteem en teams die worden samengesteld op basis van complementariteit. Doorheen ons project, en mede door corona, kwam onze focus vooral op onderwijs te liggen, want we beseften meer en meer dat dààr de basis wordt gelegd.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.