LAB – De toekomst is lerend

Het aha-moment

Wat herinner je je als doorslaggevende momenten? Positief, maar mogelijk ook negatief?

Kristien Bruggeman: Ik heb heel veel aha-momenten gehad, maar soms gingen ze ook snel weer over (lacht). Toch zal de manier waarop wij de ommezwaai in het begin van de coronaperiode gemaakt hebben, mij altijd bijblijven. Dat heeft iedereen op LAB een boost gegeven. Heel het team zette zijn schouders eronder, iedereen deed mee. Het ging ook allemaal vooruit als een trein. Het kostte ons zelfs niet veel moeite, want wij waren er al helemaal klaar voor.

Pano maakte een reportage om te onderzoeken hoe coronaproof ons onderwijs was, met onder meer het voorbeeld van LAB.

Resultaten van CEGO betrokkenheidsonderzoek

Ook het betrokkenheidsonderzoek van CEGO zal me altijd bijblijven. Dat onderzoek ging over de betrokkenheid van leerlingen bij het leerproces. Daarbij scoorden wij 1,5 punt boven het Vlaamse gemiddelde op een schaal van 1 tot 5. Die resultaten onder ogen krijgen, was een echt WOW-moment. Die resultaten waren het resultaat van observatie op onze school.

De score op mate van samen leren

Een ander onderzoek over ‘collective efficacy’ of de mate waarin je erin slaagt om samen te leren. Dat gaat over co-creatie, over de mate waarin mensen in elkaar geloven, leerlingen en leerkrachten, enzovoort. Die resultaten toonden aan dat wij daarin een eenzame hoogvlieger zijn. Ik geloofde ze eerst niet en ik heb er zelfs voor gebeld om te vragen of ze wel correct waren, en niet alleen die van ons, want sommige scholen scoorden ook gewoon nul op samenwerking, en wij haalden daar de maximum score. Dat kon ik niet geloven, maar toch was het zo. Op sommige scholen wordt gewoon niet samengewerkt.Belangrijk ingrediënt in governance: samenwerkingsmethodes hanteren. Lees hier meer.. Voor ons team was dat ook een echte opsteker. Ook tijdens het onderzoek hadden ze veel plezier samen toen ze ontdekten hoeveel van de samenwerkingsmethodes die de onderzoekster voorlegde we in onze school ook effectief toepassen. Dat was een heel prettig uitgelaten moment.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.