LAB – De toekomst is lerend

De uitdaging

Wat was de uitdaging om het project op te starten? Wat ervaarden jullie als een probleem? Waarom wilden jullie dit project doen?

Kristien Bruggeman: In 2015 gaf ik al enkele jaren les in een secundaire school, maar daar botste ik, samen met mijn toenmalige collega Tine Van Kerkhoven, heel hard tegen de bestaande structuren. We ontdekten dat de manier waarop onderwijs traditioneel georganiseerd wordt, overleg en samenwerking in de weg staat. Toch merkten we dat samenwerking tussen leerkrachten en het overstijgen van vakken echt heel erg nodig is om leerlingen tot reflectie aan te zetten en tot een transfer tussen vakinhouden te komen, toch wel twee essentiële kenmerken van goed leren. Zo zijn Tine en ik beginnen experimenteren met co-teaching en vakoverschrijdende opdrachten. We probeerden dan te regelen dat we springuren hadden wanneer de andere les had, zodat we bij elkaar konden langsgaan. Jammer genoeg kwam daar op een gegeven moment heel wat commentaar op van onze collega’s. Als wij dat deden, werd dat dan van hen ook niet verwacht? Bovendien zagen we onze collega’s zich als eenzame helden opsluiten in een klas met een handboek. Er werd zeer weinig nagedacht over de vakken heen. Er was geen structurele ruimte voor samenwerking.

Als onderwijswetenschapper deed dat me stilstaan bij ons onderwijssysteem zoals het is en waar wij op botsten.‘Leren richting 2050’ vraagt een andere organisatie, binnen en buiten de bestaande (beleids)ruimte. Meer daarover lees je bij het thema Samen organiseren voor transitie. En ik zal vast niet de enige geweest zijn. We besloten daarom om op ‘retraite’ te gaan. Daar namen we een aantal dagen de tijd om de wetgeving te verkennen, een alternatief didactisch model op poten te zetten en na te denken over hoe we de problemen die we ervaarden, konden tackelen. Met dat plan trokken we naar vrienden, ouders van leerlingen, mensen in bedrijven en de academische wereld. Zij reageerden heel enthousiast en wilden graag meewerken aan ons project. Het duurde dan ook niet lang of we hadden een vaste kerngroep. Dus zo gezegd, zo gedaan. Op 1 september 2017 startte LAB op met 156 leerlingen en een team van 15 mensen. We vonden dat toen al veel, maar we zijn ondertussen uitgegroeid tot 600 leerlingen en een team van 60 mensen op 2 locaties. Dus het gaat bijzonder hard voor ons.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.