LAB – De toekomst is lerend

De trots

Waar zijn jullie het meest fier op?

Kristien Bruggeman: Natuurlijk ben ik heel fier op heel onze school, onze leerlingen, het team en iedereen die zich mee inzet om er iets goeds van te maken. Ik ben ook bijzonder fier op wat we gerealiseerd hebben, soms in heel moeilijke omstandigheden. Maar waar we toch heel blij mee waren was de mooie feedback die we kregen van de onderwijsinspectie:

“Het gedreven lerarenteam stimuleert een optimale ontwikkeling van alle leerlingen. Het creëert een krachtige leeromgeving die inspeelt op persoonlijke en externe factoren. De differentiatie door verschillende leerroutes en de dynamische inzet ervan is daar een krachtig voorbeeld van. Afwisselende projecten maken het leren betekenisvol. De leraren remediëren doelgericht. Ze hebben ruime aandacht voor metacognitieve kennis en vaardigheden waarbij ze leerlingen stapsgewijs laten groeien in zelfregulering en verbindende communicatie. De leraren geven geregeld effectieve feedback met het oog op de vooruitgang van de leerlingen in het leer- en ontwikkelingsproces. De vertaling van de leerdoelen in succescriteria die begrijpelijk zijn voor de leerlingen, en het gebruik van rubrics dragen daar bij uitstek toe bij en vormen de voedingsbodem voor regelmatige feedup en feedforward. De differentiatie via leerroutes, de ruime aandacht voor metacognitieve vaardigheden en de feedback zijn voorbeelden van goede praktijk.”Meer over Gepersonaliseerde Leerwegen lees je hier. Over Inclusie vind je hier extra achtergrond.
Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.