LAB – De toekomst is lerend

De toekomst

Waar kijk je nog het meest naar uit?

Kristien Bruggeman: Naar het project van het persoonlijk meesterschap voor ons team kijk ik vooral uit. We kunnen daarvoor rekenen op een expert waarmee we veel samenwerken rond sociocratie, verbindende communicatie, teambuilding enzovoort. Mijn nieuwe collega – die psycholoog/pedagoog is – en ik zullen het hele proces begeleiden, en we willen daar ook een interdisciplinair project met de UA aan koppelen, zodat we hiervoor ook kunnen rekenen op 5 masterstudenten. Ik ben benieuwd naar waar dit traject ons team zal brengen. Ik zie het als een uitdaging waar we aan de slag kunnen met een aantal spanningen die er zijn. Ik kijk er echt naar uit. De volgende stap is dan dat we samen een normatief kader maken. Daar ben ik ook heel benieuwd naar.

LAB Makerspace

We wilden samenwerkingen opzetten tussen bedrijven en onze school maar dat stond lang on hold omwille van corona. Met de bouw van een makerspace in LAB (campus Hekkestraat) willen we expliciet inzetten op het opleiden van technisch geschoolde mensen via een doorgedreven samenwerking tussen bedrijven, LAB en een non-profit organisatie als FABLab.Samenwerking (over muurtjes heen) is een inherent deel van samen organiseren voor transitie. Over het gebruik van wendbare ruimte voor leren lees je hier meer. De aanvraag is ondertussen rond. De vraag is nu of we het financieel rond krijgen.

Samenwerking

We zetten ook een onderzoeksproject op met Timelab Gent om na te gaan hoe de ruimte waar het leren georganiseerd wordt, leerlingen kansen biedt om meer modulair te leren. Ik leerde Timelab kennen door een bezoek georganiseerd door ESF, en ik voelde meteen dat hier een samenwerking in zat. LAB en Timelab leken voor elkaar gemaakt, want kort daarna zijn we een traject gestart om na te gaan of het concept van een open ruimte zonder binnenmuren een meerwaarde is voor het stimuleren van samenwerking en overleg.Design follows function… of was het omgekeerd? Lees hier meer over gebruik van wendbare ruimte voor leren. Concreet willen we onderzoeken hoe een makerscollectief en een school van en met elkaar kunnen leren, hoe de ervaringsgerichte kennis van kunstenaars en makers het leertraject van leerlingen kan verdiepen en uitdagen. Het eerste idee was om een vestigingsplaats te beginnen in Gent, maar dat gaat dus niet meer. Maar het zaadje is geplant, en misschien kunnen we die samenwerking wel op een andere manier realiseren. Ik geloof erin.

Boek over gedeeld leiderschap

Verder staat er ook nog een boek op stapel over een nieuwe gedragscode voor leidinggevenden en hoe gedeeld leiderschap in scholen in te voeren geïnspireerd door onze ervaring in LAB. Dat idee is gegroeid tijdens corona, maar dat vraagt natuurlijk tijd. Er is nu een idee om samen met UAntwerpen via een interdisciplinair project met laatstejaarsstudenten onderwijswetenschappen een praktijkgericht onderzoeksproject uit te voeren. Samen met UAntwerpen werken we bijvoorbeeld ook al aan de Goestingmeter, een instrument om goesting om te leren te meten

Deelname Warme Scholen

LAB neemt bij Warme Scholen voor Veerkrachtige Jongeren ook de rol op van exemplarische school in een consortium van 7 scholen waarbij we elkaar uitdagen, inspireren en ondersteunen om ons verder te ontwikkelen. Via LAB Academy zullen we zelf ook transitiecoachings begeleiden. We doen daarbij beroep op een deel van ons huidig lerarenkorps en bieden onze collega’s zo een bredere loopbaan aan. Naast het lesgeven en het coachen van leerlingen, gaan zij in andere scholen de rol opnemen van begeleider van innovatietrajecten.

 

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.