DE MET

De droom

De Met

Wat wilden jullie met jullie project bereiken? Hoe zag/ziet jullie droom voor onderwijs in Vlaanderen eruit?

Elke Geuens: De MET kwam er op initiatief van leerkrachten over alle netten heen, van ouders, onderwijsspecialisten van CEGO en KULeuven. Ook van ondernemers en opleiders uit het bedrijfsleven die ervaarden dat er binnen het onderwijs nieuwe contexten moesten komen om mensen tot levenslang leren te brengen, op ieders maat en met een hoge impact. Wij wilden van onderwijs echt maatwerk maken, want elk kind en elke jongere is immers anders.Over deze inclusieve gedachte lees je meer bij ‘inclusie door cocreatie’. De MET moest een leerhub worden die deze context kon scheppen voor middelbare scholieren zodat zij MET goesting, MET elkaar, en MET een doel aan de slag konden om zich voor te bereiden op hun latere leven in onze maatschappij. We wilden dat onze leerlingen zelf de noodzaak ondervonden om te blijven leren en dat ze de nodige zelfsturing aanleerden om dat te doen. De leerkrachten zagen we uitgroeien tot coaches die dit voortdurend leerproces begeleiden en die in een zelfsturend team hun eigen leerproces kunnen vormgeven.Zelfsturing als onderdeel van ‘samen organiseren voor transitie’. Lees hier meer.

De MET

Vertrekken van een wit blad

Om die context te creëren vertrokken we van een wit blad. Zo wilden we ruimte maken voor leervragen die ontstaan vanuit een urgentie of een probleem dat een leerling ervaart en waarmee hij dan zelf aan de slag gaat. Ook ruimte voor zelfmanagement waarbij de lerende zijn eigen leerplanning opstelt en waarbij plaats- en tijdsonafhankelijk leren echt mogelijk wordt. Ruimte voor samenwerking in een lerend netwerk, waarbij de school een echte leerhub wordt, een leerplek die te vergelijken is met hedendaagse co-working spaces. Die leerhub zagen we lokaal ingebed in de omgeving en iedereen die daarin leeft, leert of werkt maakt er deel vanuit.Nieuwsgierig naar ruimtegebruik om het leren te stimuleren? Lees hier meer. Er is coaching mogelijk door leerkrachten die een kleine groep van een vijftiental leerlingen begeleiden in hun leerproces en elke dag tijdens de schooluren aanwezig zijn. De evaluatie zou formatief gebeuren waardoor het proces belangrijker wordt dan het resultaat.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die een opleiding volgens het HILL-model krijgen, doorgaans beter voorbereid zijn op het latere professionele leven omdat hun kennisbasis sterker is, hun competenties veel breder en dat ze vooral ontwikkelingsgericht hebben leren werken met creativiteit, kritische zin en oplossingsgerichtheid als kernkwaliteiten.

Ondersteund door wetenschappelijk onderzoek

Griet Mertens: We wilden ook dat de leeraanpak van De MET ondersteund werd door wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek staat bekend als het High Impact Learning (HILL-model). Kinderen die een opleiding volgens HILL krijgen, zijn doorgaans beter voorbereid op het latere professionele leven omdat hun kennisbasis sterker is, hun competenties veel breder en dat ze vooral ontwikkelingsgericht hebben leren werken met creativiteit, kritische zin en oplossingsgerichtheid als kernkwaliteiten. Dat model wordt al jarenlang in de praktijk gebracht door de Nederlandse Agorascholen. Dus daar wilden we een voorbeeld aan nemen. Agora Roermond was de eerste Agoraschool in Nederland. Ondertussen zijn er in Nederland al 20 Agora-scholen die op hetzelfde principe gebaseerd zijn. Het grote verschil bij hen is dat het bijna allemaal Agora-afdelingen zijn binnen bestaande scholen. Zo is Agora Roermond ook begonnen, als een studierichting binnen een school. Zij werken ook in een hele andere context, want zij moeten geen doelen behalen binnen de 2 jaar. Zij hebben wel enkele tussentijdse doelen, maar op het einde van de rit hebben zij een eindexamen en dat is het enige moment waarop zij moeten aantonen wat zij hebben gedaan. Daardoor kunnen zij het zich permitteren om in het begin wat meer te freewheelen en pas meer naar het einde echt heel doelgericht aan de slag te gaan. Dat is bij ons niet mogelijk. Bij onze leerlingen is het wel belangrijk om al vrij snel doelgericht te werken, samen met hun coach om hen daarin te ondersteunen en bij te sturen.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.