Buurt in de campus, campus in de buurt

In het kort

Artevelde
De ambitie van het ESF-project BICCIB van Artevelde hogeschool is dat haar campussen een plaats van ontmoeting zijn. Ze zijn een hub, een living lab, een co-workingspace, maar ook een habitat waar grenzen worden verlegd om de uitdagingen van vandaag en morgen in co-creatie aan te pakken. Dit niet alleen door en voor studenten, docenten en werkveld, maar ook door en voor de buurt en de buurtbewoners. De campus is geïntegreerd in het sociale, economische en culturele weefsel van buurt en stad. De fysieke muren van de campus zijn virtueel afgebroken om leven, leren en werken in elkaar te laten overvloeien, drempels te verlagen en obstakels weg te nemen.

Een hogeschoolcampus behoort tot de publieke ruimte en speelt een cruciale rol in het grootstedelijke leven en de opwaardering van buurt en stad. De campus is een unieke ruimte geworden waar hoger onderwijs in contact komt met bedrijven, met organisaties, met scholen en met stedelijke en andere overheden, maar ook, en misschien zelfs vooral, met de lokale en superdiverse gemeenschap. Er is echt iemand nodig die tijd en ruimte krijgt om de contacten met de buurt te onderhouden en samenwerking mogelijk te maken.De Buurtcampus is bij uitstek een voorbeeld van flexibel, gedeeld en wendbaar ruimtegebruik. Lees hier meer. We spraken hier over met projectleider Maaike Mottart, projectmedewerker en docent An Keppens en reflexieve monitor Elise Burny.

Buurtcampus

Docent An Keppens

“Vanuit mijn rol als docent in de opleiding Sociaal werk in het project kon ik de wijken intrekken, met de buurt en met organisaties gaan praten, met studenten… Ik vind het bijzonder belangrijk om bij alles wat ik doe onze studenten te betrekken en dat heb ik tot nu toe dan ook altijd gedaan.”

Reflexieve monitor Elise Burny

“We leiden onze studenten op in en met de buurt. Dit vraagt om samenwerking tussen docenten en de actoren in de buurt. Onze studenten zetten zich in voor de buurt. Op die manier dragen ze er aan bij, terwijl ze zelf leren op professioneel, persoonlijk en maatschappelijk vlak.”

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.