Buurt in de campus, campus in de buurt

De droom

Artevelde

Wat wilden jullie met jullie project bereiken? Hoe zag/ziet jullie droom voor onderwijs in Vlaanderen eruit?

Initiatiefnemer Dries Vanacker: Wij droomden ervan om onze studenten te kunnen opleiden in en met de buurt en om ook die buurtbewoners en -organisaties een plaats te geven op de campus. We willen van al onze campussen een plaats maken waar ‘ontmoeting’ mogelijk is, een plek waar co-creatie de standaard is. Een plek waar er samen kan gewerkt worden, niet alleen tussen docenten en studenten, maar ook met organisaties en buurtbewoners rond de verschillende campussen van de hogeschool.Cocreatie als norm voor ruimtegebruik in de toekomst? Lees hier meer.

Monitor Elise Burny: Het project is gestart vanuit het gegeven dat er een nieuwe campus op stapel staat, namelijk campus Dok Zuid. Die campus moet zoveel mogelijk verbonden zijn met de buurt, en dit in samenwerking met de stad. De nieuwe campus moet openstaan voor de buurt en dat moet natuurlijk georganiseerd worden. Daar hebben wij met ons project heel wat te bieden.

Konekt

Projectleider Maaike Mottart: Deze droom is heel ambitieus en raakt aan vele aspecten van de visie en organisatie van de hogeschool. Om te voorkomen dat we door de bomen het bos niet meer zouden zien, hebben we na een jaar experimenten onze doelstellingen scherper afgebakend en verfijnd. Alles wat we nu doen, kunnen we onder die doelstellingen plaatsen en eraan linken.  Ze vormen het beslissingskader van het project.Een duidelijke gedeelde richting hebben, is deel van toekomstbestendige governance. Lees hier meer. Al onze experimenten en opportuniteiten houden we tegen het licht van deze doelen om te bepalen of ze binnen het project passen en bijdragen aan de volgende stap in de transitie. Dat geeft ons allemaal een goede houvast.

Elise Burny: Onze droom is nog altijd dezelfde, maar aan onze doelstellingen hebben we inderdaad het eerste jaar erg gesleuteld. Dat was een lastig werk. We vertrokken vanuit de thema’s: ‘open campus’, ‘buurt en campus samen’ en ‘de mozaïek van leren, leven en werken’. Artevelde Academy nam de piste van de gepersonaliseerde leerwegen opMeer over Gepersonaliseerde Leerwegen lees je hier., dus bleven er nog 2 thema’s over, maar die kregen we niet gemakkelijk verfijnd. Uiteindelijk vind ik onze zes doelstellingen echt de lading dekken, en ze blijven overeind.

Docent en projectmedewerker An Keppens: Deze doelstellingen geven een goede houvast. Soms zat ik bijvoorbeeld in een vergadering waar het heel lang duurde om tot iets te komen. Als je dan kon toetsen dat dit niet echt bijdroeg aan het realiseren van onze doelstellingen, kon je er gemakkelijker uitstappen. Maar het omgekeerde gebeurde ook. Sommige processen waren heel moeizaam, maar toch bleven we dan volharden want we wisten dat ze uiteindelijk toch zouden leiden tot iets wat wij voor ogen hadden.

“Onze droom is heel ambitieus en raakt aan vele aspecten van de visie en organisatie van de hogeschool. Om te voorkomen dat we door de bomen het bos niet meer zouden zien, hebben we na een jaar experimenteren onze doelstellingen scherper afgebakend en verfijnd”

– Maaike Mottart

DOELSTELLINGEN VAN BICCIBDe kern van de Buurtcampus sluit mooi aan bij het thema ’wendbare ruimte voor leren’.

 

  • We streven naar een breed aanbod voor formeel en informeel leren dat een antwoord biedt op de noden van zowel onze studenten als de diverse actoren in de buurt. Dit aanbod is zichtbaar en wordt benut door een breed publiek.
  • We streven naar open en toegankelijke campussen waar buurtorganisaties laagdrempelig en eenvoudig gebruik kunnen maken van de ruimte en de faciliteiten die de campus te bieden heeft. Zo kunnen buurtorganisaties bijvoorbeeld eenvoudig een vergaderruimte reserveren.
  • De ruimtes in en rond de buurtcampussen met een publiek karakter, zoals cafetaria, mediatheken, studiezalen en tuinen zijn vrij en laagdrempelig toegankelijk voor de buurt. Zo brengen we de buurt binnen in en rond de campus en faciliteren we wederzijdse kennismaking tussen studenten en buurtbewoners.
  • De studenten van Arteveldehogeschool worden opgeleid in en met de buurt. Studenten krijgen leerkransen in de campus en in de buurt via een nauwe samenwerking tussen opleiding en middenveld.
  • Arteveldehogeschool wordt een actieve participant in de buurten maakt actief deel uit van buurt- en stadsnetwerken. Via de deelname aan lokale netwerken verkleinen we de kloof tussen de campus en de buurt en treden we op als gelijkwaardige partner in de ontwikkeling van buurt en stad.
  • Met het buurtcampus project streven we naar een gedeelde en gedragen filosofie waarbij studenten, docenten en medewerkers de visie van buurtcampus kennen, doorleven en uitdragen naar buiten. Zo wordt Arteveldehogeschool een zichtbare en bereikbare partner in de buurt. Buurtbewoners en organisaties vinden vlot de weg naar een aanspreekpunt om samenwerking met de campus te bespreken en vorm te geven.
Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.