Buurt in de Campus, Campus in de Buurt

Een hogeschoolcampus is in de toekomst niet langer een geïsoleerde plaats waar studenten het aanbod van het hoger onderwijs kunnen volgen, maar maakt ook deel uit van het sociale, economische en culturele weefsel van buurt en stad.

Campussen worden open plekken waar buurt en hogeschool samen vormgeven aan de mozaïek van leren, leven en werken. De campus is zo niet langer de exclusieve habitat van studenten en docenten maar een gedeelde ruimte waarin diverse doelgroepen elkaar ontmoeten en verrijken.

In dit project worden deze ideeën in de praktijk gebracht in de bouw van een nieuwe campus in de Dampoortwijk in Gent, en worden bestaande initiatieven aan de verschillende campussen van de hogeschool in kaart gebracht en verdiept.

Initiatiefnemers Arteveldehogeschool
Dienst Onderwijsbeleid
Locatie Gent (Dok Zuid – Gent-Dampoort)
We werken nog
graag samen met…
– Lokale partners in Gent
– Stad Gent
Contact buurtcampus@arteveldehs.be
+3292349148

In gesprek met Buurt in de Campus, Campus in de buurt

 

We ontmoeten Dries en Imran in de Arteveldehogeschool. Het zijn twee verschillende mannen maar ze zijn verbonden door de passie en het geloof in hun project ‘Buurt in de campus, campus in de buurt’. De komende jaren zal Arteveldehogeschool een nieuwe campus uitbouwen.

Een hogeschoolcampus is een plaats van ontmoeting, een hub, een living lab en een co-workingspace, maar ook een habitat waar grenzen worden verlegd om de uitdagingen van vandaag en morgen in co-creatie aan te pakken. Dit niet alleen door en voor studenten, docenten en werkveld, maar ook door en voor de buurt en de buurtbewoners. De fysieke muren van de campus zijn virtueel afgebroken om het leven, het leren en het werk in elkaar te laten overvloeien, drempels te verlagen en obstakels weg te nemen. Een innovatief project dat spreekt van veel ambitie. Maar waar komt die ambitie en drang tot verandering vandaan?

 

Wat hebben jullie zelf gestudeerd en hebben jullie een soortgelijke campus gemist in jullie ervaring als student?

Imran

Ik ben historicus van opleiding, doctor in de geschiedenis. Ik studeerde in de jaren ’90 aan de KU Leuven en toen was er totaal geen sprake van Buurt in de campus, Campus in de buurt. En achteraf gezien merk je wel dat je zo veel gemist hebt. En dan vraag je je af ‘Wat zou die buitenwereld voor mij betekent kunnen hebben?. Als historicus wandelde ik natuurlijk wel rond in een historische stad en maakte die stad ook wel deel uit van het curriculum. Maar dat gaat niet zover als wat wij als ambitie hebben. Met een campus zoals wij dat voor ogen zien, zou er veel meer samenwerking zijn geweest. Meer contact met zaken buiten je curriculum. En zo werk je niet alleen aan leerresultaten maar aan een betere maatschappij en samenleving.

Dries

Ik ben leraar van opleiding; wiskunde, fysica en informatica en ben zelf ook oud-student van Arteveldehogeschool. Daarna heb ik nog een master educatieve studies gevolgd aan de KU Leuven. Tijdens mijn lerarenopleiding moest ik heel vaak in het kader van mijn opleiding naar andere campussen gaan om mijn stages te gaan doen. Maar los van dat was er niet veel ruimte voor ontmoeting met mensen buiten je studie. Je moet als individu zelf op zoek gaan om je horizon te verbreden. Dat is natuurlijk voor een stuk je eigen verantwoordelijkheid maar het zou ook goed zijn moesten wij dat aanbod groter en dichterbij kunnen maken.

Waarom is het zo belangrijk dat je als student contact maakt met die buitenwereld?

Als student zit je vaak in je bubbel, in je ivoren toren. En als je na je studies dan gaat werken dan kom je plots in contact met een wereld die je nog nooit gezien hebt; mensen die je nog nooit ontmoet hebt en ben je daar niet op voorbereid. Contact is goed voor je persoonlijke groei, enerzijds; anderzijds ben ik ervan overtuigd dat voor elke functie op de arbeidsmarkt je een heel brede waaier van mensen tegenkomt. Als je dat al mee hebt in je schoolcarrière dan zorgt dat voor een betere doorstroming en meer welbevinden.

Als er bij wijze van spreken, morgen naast jullie huis deze campus wordt gebouwd. Welk voordeel kan jij als buur uit de campus halen?

Ik kan mij inbeelden dat ik daar naar binnen ga om eens rond te kijken, mijn krant te lezen, een koffie te gaan drinken, daar met mensen afspreken, meetings te houden enzovoort. Zo vermindert je mobiliteit ook in functie van duurzaamheid. Maar ook om als buurtbewoner zicht te krijgen op recente ontwikkelingen dat kan technologisch of onderzoek matig zijn.

Nu wachten we op de media, dat duurt vaak erg lang vooraleer je bepaalde technologie (zoals VR & AI) echt kan vastnemen. Terwijl innovatief hoger onderwijs mee is met zijn tijd, het volgt die trends. En we willen studenten daarmee in aanraking laten komen, maar daar hoeft het niet te stoppen. Buurtbewoners kunnen hier ook mee in aanraking komen.

En wat is het voordeel voor de buurt in het algemeen?

Ons doel is vooral om de drempel te verlagen tussen hoger onderwijs en de rest van de wereld. We kunnen zo de wereld laten zien wat er bij ons gebeurt en omgekeerd. Zo kunnen we ook de mensen die nu nog niet de toegang tot het hoger onderwijs vinden, voorzichtig bij ons laten proeven.

Er zijn nu bepaalde groepen, personen met een functiebeperking of een migratieachtergrond bijvoorbeeld, die de weg naar hoger onderwijs niet makkelijk vinden. Het is heel belangrijk voor onze toekomst dat ze die weg wel vinden, want de nood voor hoogopgeleiden in onze economie is groot.

Daarbij geloof ik dat hoger onderwijs de belangrijkste hefboom is onze maatschappij voor democratisering. Door dergelijke campus te organiseren die open staat, die permeabel is, kunnen we democratisering echt vervullen en versterken. En met democratisering bedoel ik dat de mensen die afstuderen van het hoger onderwijs, een weerspiegeling zijn van onze maatschappij. Dat ongeacht jouw gender, jouw etnische achtergrond, jouw geloofsovertuiging, je een kans maakt om een diploma te behalen, om te kunnen leren. Dat iedereen zijn potentieel kan realiseren binnen de contouren van hoger onderwijs.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.