Buurt in de Campus, Campus in de Buurt

Hoe kunnen we de huidige grote uitdagingen – klimaat, oorlog, migratie, vergrijzing, gezondheid – het hoofd bieden? Wat is een passend antwoord op de gevolgen van onder meer de Covid-19 pandemie en de digitale en groene transities? Het louter oplappen of verbouwen van bestaande structuren volstaat niet. In 2018 gingen de departementen Onderwijs en Vorming en Werk en Sociale Economie – vanuit Visie2050 – op zoek naar manieren om leven, leren en werken op een nieuwe leest te schoeien. Ook 9 transitie-experimenten gingen met steun van het ESF van start. De projecten brengen radicaal nieuwe ideeën over leven, leren en werken in de praktijk om er van te kunnen leren. Elk project vertrok vanuit een droom. Buurt in de campus, campus in de buurt (BICCIB) is één van deze projecten.

Op 7 maart 2022 interviewden we Maaike Mottart, An Keppens en Elise Burny van Buurtcampus (Arteveldehogeschool). Hieronder lezen jullie over dromen, uitdagingen, lessen en nog veel meer over dit project.

Dit interview maakt deel uit van het project ‘Lang leven leren’, een website waarop doeners, denkers en dromers uitgenodigd worden om eigen kleine en grote voorbeelden te delen die een omslag kunnen maken in de manier waarop we leven, leren en werken.

Initiatiefnemers Arteveldehogeschool
Dienst Onderwijsbeleid
Locatie Gent (Dok Zuid – Gent-Dampoort)
Contact buurtcampus@arteveldehs.be
+3292349148

De Campus, een plaats van ontmoeting

De ambitie van het ESF-project BICCIB van Artevelde hogeschool is dat haar campussen een plaats van ontmoeting zijn. Ze zijn een hub, een living lab, een co-workingspace, maar ook een habitat waar grenzen worden verlegd om de uitdagingen van vandaag en morgen in co-creatie aan te pakken. Dit niet alleen door en voor studenten, docenten en werkveld, maar ook door en voor de buurt en de buurtbewoners. De campus is geïntegreerd in het sociale, economische en culturele weefsel van buurt en stad. De fysieke muren van de campus zijn virtueel afgebroken om leven, leren en werken in elkaar te laten overvloeien, drempels te verlagen en obstakels weg te nemen. 

Een hogeschoolcampus behoort tot de publieke ruimte en speelt een cruciale rol in het grootstedelijke leven en de opwaardering van buurt en stad. De campus is een unieke ruimte geworden waar hoger onderwijs in contact komt met bedrijven, met organisaties, met scholen en met stedelijke en andere overheden, maar ook, en misschien zelfs vooral, met de lokale en superdiverse gemeenschap. Enkel en alleen dan levert de hogeschool niet alleen professionals af maar draagt ze als expertisecentrum met een maatschappelijke opdracht bij aan de sociale cohesie, de culturele en economische ontwikkeling van buurt en stad, van individu en groep.De Buurtcampus is bij uitstek een voorbeeld van flexibel, gedeeld en wendbaar ruimtegebruik. Lees hier meer.

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.