Inspiratie

De transitie leven, leren en werken wil inspireren met nieuwe ideeën rond leren en werken.

Willem De Klerck en Caroline Gijselinckx over leven, leren en werken met zin.

Wij dromen ervan dat iedereen in 2050 kan leven, leren en werken, met zin. Wij nodigen dan ook iedereen uit om deze droom mee waar te maken. Transitiemanager Willem De Klerck van het departement Werk en Sociale Economie en Caroline Gijselinckx van het departement Onderwijs en Vorming verwoordden deze droom.

Jo Caudron over een holistische benadering en aanpak van maatschappelijke transformaties

Jo Caudron is digitaal ondernemer en transformatie-strateeg. Hij vertelt dat digitale krachten alle sectoren dwingen om een nieuwe positie in te nemen. Maar wat als dat slechts het begin is? Wat als onze maatschappij zelf in de kern verandert, deels door digitalisering, maar evengoed door grote vraagstukken over de toekomst van werk, wonen, mobiliteit, klimaat, gezondheid, onderwijs, globalisering, bevolkingsaangroei en zelfs de problematiek van langer leven? Al deze maatschappelijke transformaties samen vormen een metastorm met een impact op elke beslissing die we op de lange termijn nemen. Hoe kunnen we problemen holistisch benaderen en aanpakken?

Bart Boelen over het valideren van informeel leren

Bart Boelen is expert hybride leren en onderwijstechnoloog aan de UC Leuven Limburg. Daarnaast begeleidt hij organisaties en scholen in hun traject van digitalisering van hun leerprocessen. De afgelopen jaren zette hij met een ploeg ‘Innovathoren’ de T2-campus in Genk op de onderwijskaart. Hij stond in voor vernieuwing van de leerconcepten en introduceerde nieuwe methodieken die leren ook buiten het formele vormgeven. Met zijn expertise inspireert hij lesgevers, scholen en organisaties om leren op een evidence informed manier te innoveren al dan niet met digitale leermiddelen.

Leen Gorissen over Natuurlijke Intelligentie

Leen Gorissen is doctor in de Biologie, duurzaamheidsexpert, transitiedeskundige en innovatiebioloog. Ze is oprichter van Studio Transitio, een onderneming die organisaties, bedrijven en overheden helpt innoveren zoals de natuur. De natuur bestaat namelijk al 3.8 miljard jaar en weet wat werkt en wat blijft bestaan op een aarde die eindig is en die continu onderhevig is aan disruptie en (klimaat)verandering. De vraag is dus: kunnen we deze NI (Natuurlijke Intelligentie) toepassen om te leren innoveren op een wijze die de planeet gezonder, vitaler en meer leefbaar achterlaat?

Henk Oosterling over drievoudige duurzaamheid (fysiek, sociaal en mentaal) in onderwijs

Henk Oosterling combineerde zijn professoraat filosofie aan de Erasmus Universiteit met maatschappelijke projecten gericht op onderwijsinnovatie en eco-emancipatie. De afgelopen decennia maakten we een omslag door die andere concepten en praktijken vergt. Geen doemdenken maar doendenken. Oosterlings belangrijkste concept is ECO3, drievoudige duurzaamheid: fysiek, sociaal en mentaal. In zijn recente boek ‘Verzet in ecopanische tijden. Van ego-emancipatie naar eco-emancipatie’ werkt hij deze discoursomslag uit. Daarbij staat de onderwijsvernieuwing centraal die hij in Rotterdam-Zuid heeft doorgevoerd: Rotterdam Vakmanstad met eco-sociale curricula. Op de basisscholen worden leerlingen naast judo en aikido, koken, tuinieren en filosoferen ook gevormd in 21st century skills: mediawijsheid en ecowijsheid. Dat alles met het oog op de kern van mentale duurzaamheid: leven lang leren.

Jochanan Eynikel over zinvol werk en betekeniseconomie

Jochanan Eynikel schrijft en spreekt over het samenspel van ethiek, filosofie en economie. De belangrijkste onderwerpen in zijn werk zijn bedrijfsethiek en digitale ethiek, waardengedreven ondernemerschap en zinvol werk. Jochanan werkt als bedrijfsfilosoof in de denktank van ETION. ETION is een onafhankelijk forum van meer dan 5.000 bedrijfsleiders en besluitvormers in België. In zijn boek Check-In brengt hij een filosofische kijk op zinvol werk en betekeniseconomie. Kan een bedrijf een bron van betekenis zijn? Hoe evolueren we van bullshitjobs naar vervullende jobs? Levert het op om als bedrijf te investeren in persoonlijke zingeving?

Lang leven leren

Het project ‘Lang leven leren’ geeft in Vlaanderen een impuls aan levenslang leren en ondersteunt de uitbouw van een vernieuwingsnetwerk om een omslag te maken in hoe we denken over leven, leren en werken. De website van het project brengt inspirerende denkkaders, methodieken, praktijken, acties, projecten en Europese beleidsinstrumenten voor het voetlicht. Pioniers worden uitgenodigd om eigen kleine en grote voorbeelden te delen die de toekomst nu al weerspiegelen en die de vonk kunnen laten overslaan naar anderen.

www.langlevenleren.be

Filip Dochy over High Impact Learning (HILL) in de MET

Hoe kunnen we het onderwijs en de werkvloer zo inrichten dat iedereen continu en effectief blijft leren? Het ‘High Impact Learning (HILL)-model schuift zeven bouwstenen naar voor om leren en opleiden in de toekomst met meer impact te laten plaatsvinden. De MET, een uitdagende leerplek voor middelbare scholieren en een van de transitie-experimenten binnen het transitieprogramma leven, leren en werken, organiseert onderwijs volgens de bouwstenen van het HILL- model. Er wordt gewerkt met en vanuit de interesse en nieuwsgierigheid van de lerende om de talenten te ontwikkelen. Leercoaches gaan samen met de lerende jongere op zoek naar een eigen leerpad. Dat leren is netwerkleren en hybride leren, leren binnen en buiten school. Hierdoor stijgt de betrokkenheid van de lerende, is de leerwinst hoger en komt men tot een hoge impact van wat geleerd werd.

Ben je zelf ook bezig met radicaal nieuwe manier van leren en werken? Wil je graag meer informatie? Aarzel dan zeker niet om contact te nemen.