Het transitieprogramma leven, leren en werken in het kort

De wereld van leren en werken verandert snel onder de invloed van technologische ontwikkelingen, vergrijzing, individualisering, globalisering, klimaatwijziging, …

De Vlaamse overheid ging met fris- en dwarsdenkers, kantelaars en koplopers op zoek naar de kiemen van een nieuw verhaal voor leren en werken in 2050. Inspirerende beelden en denksporen vonden hun plek in een visiedocument dat het startpunt vormt voor de verdere denk- en doe-oefening onder de vlag van het transitieprogramma Leven, Leren, Werken dat in 2019 van start ging.

Verschillende transitie-experimenten en een transitieteam gingen aan de slag met deze toekomstbeelden. Zij bogen zich samen over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat we allemaal – met de bevlogenheid van een peuter – nieuwe ervaringen blijven opzoeken en ervan leren, om zo ons leven zinvol vorm te geven. Zij rukken zich los uit oude denkbeelden en praktijken en laten delen van deze toekomst vandaag al zien. Dit brengt ons inzicht over nieuwe werkwijzen. Structurele barrières worden ontdekt en geagendeerd. De transitie-experimenten zetten mensen aan het denken en bevorderen mee de transitie naar een nieuwe manier van leven, leren en werken.

Lees hier meer over deze negen transitie-experimenten: over hun dromen, praktijken, aha-momenten en geleerde lessen. Ontdek hoe zij verder kijken naar de toekomst.

Na drie jaar experimenteren varen we stilaan weg van het oude paradigma. Er ontstaan nieuwe manieren en opvattingen over hoe we de samenleving organiseren en over hoe we denken over onderwijs, werk, economie en politiek. We ontdekten vier grote domeinen waarbinnen de transitie naar een nieuwe manier van leven, leren en werken zich duidelijker begint af te tekenen. We brachten nieuwe ideeën over kennis en leren, identiteit, autoriteit en ruimte samen in een referentiekader dat de overgang van een oud naar een nieuw paradigma beschrijft. Door deze bril keken we naar de praktijken die ontstaan in het transitieprogramma Leven, Leren en Werken. 

Dit leidde ons naar vier ‘hotspots voor transitie’ die zich door en over de transitie-experimenten heen ontvouwden. Dit zijn de thema’s waarover de transitie-experimenten vernieuwende en leerrijke praktijken ontwikkelden. Ze geven richting en handelingsperspectief aan anderen.

Hotspots van transitie

Lees hier meer over deze hotspots van transitie, over hoe de transitie-experimenten hier invulling aan geven, over wat we leerden en over wat dit betekent voor de toekomst.  

Van-naar bewegingen

Deze hotspots leiden ons weg van oude werkwijzen en opvattingen die heersten in het oude paradigma naar een nieuwe manier van leven, leren en werken. Hier lees je deze van-naar bewegingen per hotspot voor transitie.

Heb je iets meer tijd of wil je gewoon luisteren? Check de podcast.