Historiek

De wereld verandert snel. Door technologische ontwikkelingen (denk maar aan robotisering, artificiële intelligentie, internet, 5G, 3D-printen…)  zullen er banen verdwijnen en nieuwe bijkomen. De banen die blijven, zullen onherkenbaar zijn en de vaardigheden die nodig zijn om ze uit te oefenen zullen sterk veranderen.

Historiek Leren, leven en werken

De platformeconomie maakt opgang wat het hele idee van een baan zelfs in vraag stelt. Ook andere evoluties, zoals de vergrijzing, individualisering, globalisering, klimaatwijziging, ,… dwingen ons om anders na te denken over leren en werken en de plaats ervan in het leven van de toekomst.

De Vlaamse Regering zag in 2016 in dat het louter oplappen of verbouwen van de structuren van onderwijs of arbeidsmarkt niet zou volstaan en riep op om, in het kader van Visie 2050, leren en werken op een nieuwe leest te schoeien

Als respons hierop gingen de departementen Werk en Sociale Economie en Onderwijs en Vorming met een groep van frisdenkers, kantelaars, vernieuwers en koplopers in de wereld van onderwijs en werk vanaf 2018 op zoek naar de kiemen van een nieuw onderwijs- en arbeidsmarktverhaal voor 2050. Verschillende analyses gaven richting aan deze zoektocht:

Negen transitie-experimenten verkregen vanuit het Europese Sociaal Fonds financiering en ondersteuning.