Leven, leren en werken in 2050

De wereld van leren en werken verandert snel onder de invloed van technologische ontwikkelingen, vergrijzing, individualisering, globalisering, klimaatwijziging,…

De Vlaamse overheid ging samen met fris- en dwarsdenkers, kantelaars en koplopers op zoek naar de kiemen van een nieuw verhaal voor leren en werken in 2050. Inspirerende beelden en denksporen vonden hun plek in een visiedocument dat een startpunt vormt voor de verdere denk- en doe-oefening onder de vlag van het Transitieprogramma Leven, Leren, Werken.

Binnen dit programma brengen verschillende transitie-experimenten deze toekomstbeelden momenteel in de praktijk, met financiële ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid.

Visie

De transitiearena lanceerde een inspirerende visie op leven, leren en werken anno 2050. Er werden drie hefbomen naar voor geschoven die de transitie naar de samenleving van 2050 mee waarmaken: meesterschap, verknoping en ruimte.

‘We leven niet in een tijdperk van verandering,
maar in een verandering van tijdperk’.

– hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans

Waarom Leren, leven en werken in 2050?

De wereld verandert snel. Door technologische ontwikkelingen (denk maar aan robotisering, artificiële intelligentie, internet, 5G, 3D-printen…)  zullen er banen verdwijnen en nieuwe bijkomen. De banen die blijven, zullen onherkenbaar zijn en de vaardigheden die nodig zijn om ze uit te oefenen zullen sterk veranderen.

De projecten

Buurt in de Campus, Campus in de Buurt

Gent (Dok Zuid – Gent-Dampoort)
Een hogeschoolcampus is in de toekomst niet langer een geïsoleerde plaats waar studenten het aanbod van het hoger onderwijs kunnen volgen, maar maakt ook deel uit van het sociale, economische en culturele weefsel van buurt en stad. Campussen worden open plekken waar buurt en hogeschool samen vormgeven aan de mozaïek van leren, leven en werken. De campus is zo niet langer de exclusieve habitat van studenten en docenten maar een gedeelde ruimte waarin diverse doelgroepen elkaar ontmoeten en verrijken. In dit project worden deze ideeën in de praktijk gebracht in de bouw van een nieuwe campus in de Dampoortwijk in Gent, en worden bestaande initiatieven aan de verschillende campussen van de hogeschool in kaart gebracht en verdiept.

DE MET

Leuven en Sint-Katelijne-Waver
De MET gaat samen met de lerende jongere op zoek naar een gepersonaliseerde leerroute. Dat leren is netwerkleren, leren binnen en buiten school en hybride leren. De jongere krijgt geen standaardroute aangeboden, maar ontwikkelt samen met de leercoach een eigen pad. Hierdoor stijgt de betrokkenheid van de lerende, is de leerwinst hoger, de diversiteit groter en bereikt men samen resultaten die relevant zijn voor de samenleving in al zijn facetten. Het leren beperkt zich niet meer tot de school of de schooltijd, maar gaat levenslang door.

Hotspots voor Talent

Wetteren en Brugge
Hotspots voor talent gaat voor onderwijs en tewerkstelling waarin de spelregels gebaseerd zijn op talenten van mensen. Jongeren uit de laatste graad secundair onderwijs krijgen in dit experiment de kans om talenten en bijhorende vaardigheden te ontwikkelen in een inclusieve leerhub waar onderwijs, werkgevers en diverse actoren uit de samenleving samen leercontexten creëren voor jongeren.

De toekomst is lerend!

Sint-Amands

In de toekomst ontwikkelt iedereen een persoonlijk meesterschap. LAB maakt jongeren al vroeg kundig in het ontdekken van hun eigen leerstijl, leerstrategieën en – vooral – goesting om te leren! LAB biedt lerenden tot 16 jaar een doorgedreven basisvorming waar ze theoretische kennis verwerven, complexe vaardigheden oefenen en hun leervermogen trainen. Lerenden vanaf 16 jaar regisseren hun eigen leertraject, in interactie met hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Zowel scholen als bedrijven worden lerende organisaties. Dit creëert de beste kans op levenslang leren met goesting.’

LLW 2050 Hubs

Turnhout
In LLW hubs komen opleidingsverstrekkers, ondernemingen, lerenden en werkenden samen. Iedereen met interesse, nieuwsgierigheid en talent kan deelnemen om samen te innoveren, ondernemen, werken en leven. Via de hubs kan iedere burger een flexibele combinatie maken tussen leren, leven en werken en een positieve impact creëren voor het eigen leven en de maatschappij.

LoREco – Lokale en Regeneratieve Economieën

Centrumsteden in Vlaanderen

LoREco ontwikkelt een concrete hefboom voor de transitie naar een klimaatpositieve, mensgerichte economie en samenleving. Een nieuw economisch model wordt in de praktijk gebracht, waarbij het versterken van lokale economieën centraal staat. Een gegarandeerd inkomen in een complementaire munt geeft burgers ruimte om te leren en maakt waardecreatie mogelijk die verder gaat dan enkel financiële waarde.

maakleerplek Leuven

Leuven

Maakleerplek is een open werkplaats waar scholen, bedrijven, (creatieve) organisaties en Leuvenaars elkaar ontmoeten, ruimte en materiaal delen, dingen maken en leren van elkaar. Maakleerplek vormt zo een ecosysteem waar over leeftijden, achtergronden, disciplines en sectoren heen geleerd wordt door samen te werken aan concrete uitdagingen. Het ESF project neemt de rol op van ‘transitiemotor van maakleerplek’. Het is een binnenboordmotor die als taak heeft om de ideeën van de transitie ‘Leven, leren en werken’ binnen te brengen in maakleerplek en hier ook naar te handelen

Schoolwerk 2.0

Roeselare en omgeving
In Roeselare wordt een proeftuin opgezet met meerdere scholen die TSO, BSO, deeltijds onderwijs en/of BuSo aanbieden. Praktijkvakken worden over klassen en scholen heen samen aangeboden. Leerkrachten begeleiden samen een groep leerlingen en wisselen onderling expertise uit. Leerlingen worden benaderd vanuit hun talenten. Een brugfiguur arbeidszorg ondersteunt de meest kwetsbare jongeren en stippelt voor elk van hen een aangepast traject uit, samen met de jongere, de ouders en de leerkrachten.

Levenslang leren, de nieuwe norm

T2 Campus Genk

Levenslang leren, de nieuwe norm’ maakt leren vanzelfsprekend door een verschuiving te creëren van klassieke lineaire en statische opleidingen naar het continu uitbreiden van eigen kennis en competenties. Levenslang leren wordt zo levenslang ontplooien vertrekkende vanuit individuele talenten en intrinsieke drijfveren. Er wordt een aanbod ontwikkeld van individuele en collectieve leerervaringen in de breedste zin van het woord, via flexibele leertrajecten op maat, of binnen (lerende) organisaties

Ben je zelf ook bezig met radicaal nieuwe manier van leren en werken? Wil je graag meer informatie? Aarzel dan zeker niet om contact te nemen.