Leven, leren en werken in 2050

De wereld van leren en werken verandert snel onder de invloed van technologische ontwikkelingen, vergrijzing, individualisering, globalisering, klimaatverandering, … Negen transitie-experimenten gingen aan de slag met  radicaal nieuwe ideeën rond leven, leren en werken.

Ontdek hier wat het project ‘transitie leven, leren en werken in 2050’ inhoudt.

Visie

Benieuwd naar de visie? Hier lees je de inspirerende beelden en denksporen van de fris- en dwarsdenkers, kantelaars en koplopers die samen met de Vlaamse Overheid op zoek gingen naar de kiemen van een nieuw verhaal voor leren en werken in 2050.

Praktijk

Benieuwd naar de praktijk? Hier lees je meer over de negen transitie-experimenten: over hun dromen, praktijken, aha-momenten en geleerde lessen. Ontdek hoe zij verder kijken naar de toekomst.

Hotspots van transitie

Benieuwd naar wat we leerden uit de experimenten? Lees hier over de vier hotspots van transitie, over hoe de transitie-experimenten hier invulling aan geven, over wat we leerden en over wat dit betekent voor de toekomst.  

Van-naar bewegingen

Deze hotspots leiden ons weg van oude werkwijzen en opvattingen die heersten in het oude paradigma naar een nieuwe manier van leven, leren en werken. Hier lees je deze van-naar bewegingen per hotspot voor transitie.

Ben je zelf ook bezig met radicaal nieuwe manier van leren en werken? Wil je graag meer informatie? Aarzel dan zeker niet om contact te nemen.